Denne artikkelen viser hvordan du kan få Salg, Fastprisaktiviteter og Fakturerbare timer inn i Nøkkeltallsrapporten. Dette kan brukes til å få frem Omsetning per arbeidstime (OPAT) og andre sentrale nøkkeltall som kan brukes til å måle bedriftens lønnsomhet. Denne artikkelen er todelt. Først vil artikkelen forklare gevinsten av å hente omsetning fra prosjekter til nøkkeltallsrapporten. Deretter vil den vise hvordan du kan få de inkludert i rapporten. 


Denne funksjonaliteten forutsetter at du har Prosjektmodulen i Tidsbanken. Les mer om den her


Få fullt utbytte av Nøkkeltallsrapporten ved å inkludere Salg, Fastpris og fakturerbare timer


1. Hvorfor inkludere omsetning fra prosjekter i Nøkkeltallsrapporten?

For å få fullt utbytte av nøkkeltallsrapporten er det fordelaktig å få lagt inn Salg, fastprisaktiviteter og fakturerbare timer. Dette gjør til at du får et fullverdig bilde av bedriftens OPAT og Lønnskostnadsprosent. Dette er nyttige nøkkeltall som gir en indikasjon på bedriftens lønnsomhet. Nøkkeltallene kan også brukes som styringsverktøy for å måle lønnsomheten til ulike avdelinger (og prosjekter), eller om dere bemanner bedriften optimalt. 

For å få komplette tall anbefaler vi også å legge inn budsjett i Tidsbanken. Les mer om dette her
2. Hvordan få inn Salg, Fastprisaktivitet og fakturerbare timer i Nøkkeltallsrapporten


2.1 Salg

For å inkludere prosjekter på Salgstall fra prosjekter og prosjektlinjer  i nøkkeltallsrapporten må prosjektet være satt opp på korrekt måte. 

Først må Prosjektet ligge inn med Bestilt dato. Denne datoen bestemmer hvilke dato omsetningen blir registrert på. Dette legges inn i fanen Prosjektdata i Prosjektkortet. 


Deretter må prosjektlinjene ligge inn med en salgspris, samt være markert for at prosjektlinjen skal Faktureres (F). Dette kan kontrolleres i fanen Prosjektlinjer i Prosjektkortet. Det er også nødvendig at prosjektlinjene legges inn med en Ansvarlig. Avdelingen som den ansvarlige tilhører vil være avdelingen omsetningen føres på.  Når dette er gjort vil prosjektet også komme med Pris og Dekningsbidrag (DB) øverst i Prosjektoversikten. 


Når dette er gjort vil det totale dekningsbidraget til prosjektlinjene komme frem i  Nøkkeltallsrapporten som Salg. 2.2 Fastpris aktivitet

For å legge inn tall i Fastpris aktiviteter må du først opprette aktiviteter i Tidsbanken. Du kan lese mer om det her. Deretter må du legge inn Fastprisen på aktiviteten, velge ansvarlig og markere aktiviteten som avsluttet. Det er først når aktiviteten er avsluttet at fastprisen blir koblet til Nøkkeltallsrapporten. Nå kommer summen som ligger som Fastpris i aktivitetskortet inn i Nøkkeltallsrapporten på avdelingen den ansvarlige tilhører. 


2.3 Fakturerbare timer

For at fakturerbare timer skal komme med i Nøkkeltallsrapporten, må timene markeres for at de skal faktureres. Det må også legges inn en salgspris på timelinjene. 

En av metodene for å velge at en timelinje skal være fakturerbare, samt legge inn salgspris er på fanen Timer på prosjektkortet. Her kan du velge hvilke timelinjer som skal faktureres, samt hvilke timepris de har. 


Når dette er gjort vil det legges inn Fakturerbare timer i Nøkkeltallsrapporten. 

 


Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00