Denne artikkelen viser hvordan du kan lage budsjett i Tidsbanken. På denne måten får du større utbytte av nøkkeltallsrapporten, samt andre rapporter. Budsjettverktøyet gir deg muligheten til å legge inn budsjettert omsetning, timer og lønnskostnader. Det er også mulig å legge inn virkelig omsetning.


Budsjett er et viktig element i rapporter som omhandler omsetning, OPAT, lønnskostandsprosent og andre nøkkeltall.  


1. Fremgangsmåte: Legg inn budsjett 

1.1 Gå til budsjett og omsetning.

 

 

1.2 Velg rett periode

Rapporten starter på inneværende år, men du kan enkelt gå frem eller tilbake i tid. Da kan du sammenligne tidligere budsjett, eller planlegge frem i tid. Du kan også velge uke eller måned fokus.

  


1.3 Velg ønsket avdeling (og eventuelt ansatt)


Når du skal legge inn budsjett må du først velge ønsket avdeling. Du kan også budsjettere på hver enkelt ansatt om ønskelig. Ved å trykke på ønsket avdeling (og eventuelt ansatt) bestemmer du hvor de budsjettet blir lagt.   

1.4 Klikk deretter på skiftenøkkelen for å vise budsjettverktøyet.1.5 Legg inn budsjettA) Først legger du inn Dagsbeløpet (budsjett-tallet), dette må være et heltall (uten desimaler). Velg deretter hvilket budsjett du skal lage. Du kan velge mellom Budsjettert-omsetning, -arbeidstimer og -lønnskostnad, samt virkelig omsetning.

Virkelig arbeidstimer og lønnskostnader blir registrert når den ansatte stempler og kommer opp i andre rapporter.


B) Deretter velger du hvilke dager budsjettet skal gjelde for. Dersom dere ikke holder åpent i helgene, vil det heller ikke være aktuelt å budsjettere for disse dagene. Det er også mulig å legge inn forskjellige beløp på ulike ukedager.


C) Tilslutt velger dere hvilke dag-typer som skal være med. Her må du ta stilling til om dere skal budsjettere for helligdager og feriedager.

Dager som er definert som fridager og helligdager styres i systemkalenderen


D) Trykk Lag budsjett for å legge inn budsjettet.Budsjettet er nå lagt inn på valgt avdeling for valgte dager. 


     


2. Endre på budsjetterte tall

Dersom dere ønsker å endre/nullstille tall som er budsjettert, kan dere enkelt redigere dette ved å skrive inn nytt ønsket tall i dagsbeløp. Trykk deretter på Lag budsjett.Budsjettet er nå endret3.  Importverktøy

Du kan også importere budsjett. Følg denne artikkelen for å importere budsjett til Tidsbanken.


Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00