Med nøkkeltallsrapporten i Tidsbanken får du oversikt over alle viktige tall for din virksomhet dag for dag. Med Tidsbanken har du alltid oppdaterte dagsferske tall og du kan sette i gang tiltak ved behov lenge før du får månedsregnskapene.
 
Fargeindikatorene viser deg raskt hvilke nøkkeltall som er i henhold til budsjett eller hvor du må granske nærmere. Rapporten viser total sum for bedriften i toppen og gir deg samtidig oversikt over dine avdelinger.
  

Firmadelen

Den øverste delen i rapporten viser totaler for hele bedriften.

Dioden ved siden av firmanavnet lyser grønt hvis alle andre statuser på firmaet under er grønt. Hvis en eller flere andre måltall er under budsjett så vil firmadioden lyse gult.

Grafen til høyre vil vise deg detaljer for hver dag i uken for det tallet du har klikket på. I skjermbildet over ser du omsetning pr ukedag i perioden målt mot budsjett.

 

Lønnskostnadsprosent

 • Viser de totale lønnskostnadene i bedriften delt på den totale omsetningen. 
 • Dioden for lønnskostnadsprosenten lyser grønt hvis tallet er under måltallet for bedriften som er oppgitt under firmaopplysninger.


Hva er "Omsetning pr time"

 • Dette tallet viser deg omsetningen i bedriften fordelt på det totale antall arbeidstimer.
 • For mange virksomheter er dette et svært nyttig måltall for å måle effektiviteten i virksomheten. I motsetning til lønnskostnadsprosent så vil ikke omsetning pr time bli påvirket av sykefravær og blir derfor av mange ledere regnet som et bedre måltall enn lønnskostnadsprosent.
 • I timetallet vil kun timer som er markert med produktiv bli tatt med. Dioden vil lyse grønt hvis tallet er over måltallet som er oppgitt under firmaopplysninger.


Lønnskostnader

 • Viser sum av virkelige lønnskostnader. Dioden for lønnskostnader lyser grønt hvis virkelige lønnskostnader er under planlagte lønnskostnader.

 • Når du klikker på lønnskostnader kan du også «lønnskostnader vaktliste» som viser deg lønnskostnadene for alle planlagte vakter i perioden.


Arbeidstimer

 • Viser antall produktive arbeidstimer i perioden. Dioden lyser grønt om hvis antallet virkelige arbeidstimer er under det som er planlagt i perioden.

 • Når du klikker på arbeidstimer får du også se planlagte arbeidstimer i vaktlisten.

 

Omsetning

 • Viser totalomsetning i perioden. Dioden lyser grønt om virkelige omsetning er høyere enn budsjettert omsetning.

 • Når du klikker på omsetning får du også se budsjett. I Tidsbanken kan virkelige omsetning genereres flere steder.

Salg: Omsetning som er registrert på prosjekter.

Fastprisaktivitet: Omsetning som er registrert på aktiviteter som er markert med fastpris.

Fakturerbare timer: Omsetning på arbeidstimer som er markert med «faktureres» i timelisten.

 

For mer informasjon om hvordan dette legges inn kan du lese her

 

Se andre tidsperioder

 • Når du åpner nøkkeltallsrapporten så vises alltid gjeldende uke. Du kan endre perioden ved å klikke på pilen til høyre for kalenderen.

 

 • Når du endrer til perioden til måned eller år så bytter også gruppering i grafen. Når du bytter til år vil grafen vise deg nøkkeltall pr måned, og når du bytter til måned så vil grafen automatisk bytte til uke. Dette kan overstyres ved å klikke på dato, uke eller år rett over kalenderen.
   
 • Du kan også velge å vise grafen som bar, linje eller tabell ved å bruke knappene til høyre over grafen.

 

 


Avdelinger

Nøkkeltallsrapporten vil vise deg detaljer pr avdeling.

Hvis din virksomhet har flere hovedavdelinger så vil rapporten vise deg sum pr hovedavdeling.

 

 

Hvis hver hovedavdeling har flere underavdelinger kan du klikke på hovedavdelinger for å vise detaljer for hver avdeling

 

 

Du kan også velge å vise avdelinger som en graf eller tabell ved å bruke knappene til høyre i skjermbildet.

 

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00