Fremdriftsplanen skaper oversikt over timeforbruk og fremdrift på prosjekter

Denne artikkelen er tredelt. Først vil artikkelen forklarer hvorfor det er fordelaktig å måle fremdrift på prosjekter. Deretter viser den hvordan du skal strukturere prosjekter for å få en fullverdig fremdriftsoversikt. Tilslutt viser den ulike steder i Tidsbanken du kan måle fremdrift på prosjektene dine. 


1. Hvorfor måle fremdrift på prosjekter?

Fremdriftsplanen er et nyttig verktøy for å styre lønnsomme og effektive prosjekter. 


Oversikt over prosjektet

Fremdriftsoversikten viser medgått tid på prosjekter sammenlignet med budsjetterte timer og gir kontroll over timeforbruk og forløpte kostnader. Fremdriftsoversikten er i den sammenheng et viktig verktøy for rask kontroll og oversikt over prosjektene du styrer.

 

Fang forbedringspotensiale

Måling av fremdrift gir deg også verdifull informasjon om prosjektets flyt og effektiviteten. Fremdrift, timeforbruk og avvik kan aktivt brukes til å synliggjøre flaskehalser og ineffektive prosesser. Denne informasjonen kan brukes til å iverksette forbedringstiltak hvor det trengs og lage en mer strømlinjeformet prosjektflyt. Ved hjelp av fremdriftsplanen kan dere også måle effekten av forbedringer


2. Sett opp riktig prosjektstruktur

I det følgende vil anbefalt prosjektstruktur forklares. Rett prosjektstruktur er avgjørende for en fullverdig fremdriftsmåling. 


2.1 Bruk riktig prosjektstruktur

For å få mest mulig nytte av fremdriftsoversikten må prosjektet ha prosjektlinjer og aktiviteter. Dette er viktig for å skape en detaljert oversikt over verdikjeden til prosjektet. Ved å dele prosjektet opp i prosjektlinjer og aktiviteter er det enklere å analysere hvilke ledd som er effektive og hvilke ledd som kan forbedres. Les vedlagte artikler for å opprette prosjektlinjer og aktiviteter.


2.2 Legg inn budsjett

For å kunne sammenligne og måle timeforbruket, er det nødvendig å budsjettere timer på prosjektet. Timefangst skjer på det laveste nivået i Tidsbanken, derfor må du budsjettere timer på aktivitetene til prosjektet. Les mer om budsjettering her


Bilde viser et eksempel på prosjekt med prosjektlinjer og aktivitet, samt registrert timebudsjett på aktiviteter3. Fremdriftsoversikt i Tidsbanken

Fremdrift kan måles flere steder i Tidsbanken avhengig av behov for detaljer og informasjon. Det er i Pro - Fremdriftsplan , Prosjektlisten, Statusfanen til prosjektet eller Fremdriftsfanen til prosjektet. 


3.1 Pro - Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen gir deg enkel og oversiktlig kontroll på Prosjektets fremdrift. Denne oversikten viser et prosjekt om gangen, og inkluderer nyttig nøkkeltall som Ferdiggrad, avvik og fremdriftsstatus. Pro- fremdriftsplan er et eget menypunkt som må legges til. Du trenger ikke et spesielt tilgangsnivå for å bruke Fremdriftsplanen. Les her for hvordan du legger til menypunkt. 


3.2 Prosjektlisten

Prosjektlisten kan du få en enkel oversikt over fremdrift på alle prosjekter. Gå først til fanen Innstillinger og velg ønsket kolonner. Vi anbefaler at du huker av for Timeforbruk, Timebudsjett og Prosent, men du kan også ta med annen informasjon ved interesse. For mer informasjon om hvordan Prosjektlisten kan tilpasses, kan du lese her. Denne oversikten er også mulig å skrive ut. 

For å få tilgang til prosjektlisten må du ha menypunktet - Prosjekter. Du kan lese her for mer informasjon om hvordan menypunkt legges til. 


3.3 Status - fanen til Prosjektet

Det er også mulig å å bruke Statussiden til prosjekt for å få oversikt over prosjektets fremdrift. Statussiden gir en totaloversikt over hele prosjektet, med videre innsikt i hver enkelt prosjektlinje og tilhørende aktivitet. Den visuelle oversikten gir deg en rask indikasjon på status og om timeforbruket har overskredet budsjettet. Oversikten gir også enkel tilgang til dypere nivå av prosjektet.

For å få tilgang til prosjektmodulen må du ha menypunktet - Prosjekter. Du kan lese her for mer informasjon om hvordan menypunkt legges til.  


3.4 Fremdrifts- fanen i prosjekt

Under fanen Fremdrift til prosjektet, er det også mulig å få en oversikt over prosjektets fremdrift. Fremdriftsplanen gir oversikt over timeforbruk og ferdiggrad til prosjektlinjer og aktiviteter. 


Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00