Power BI er et analyseverktøy som kan hjelpe kunder med å dele og visualisere data internt i organisasjonen. 


Kan Tidsbanken levere data til Power BI Desktop?

Ja, Tidsbanken kan levere data til Power BI Desktop ved hjelp av API-URL og API-nøkkel. Konfigurasjon i Power BI er noe du må gjøre selv eller ved hjelp av din dataleverandør


Hvordan kan kunder hente data fra Tidsbanken?

Viktig: Før du kan bruke dette opp mot Tidsbanken må dere abonnere på API-tjenesten i Tidsbanken

1. Åpne Power BI

2. Trykk Get Data fra Web

3. Trykk Advanced 

4. Skriv inn API-URL i URL parts

5. Skriv inn API-nøkkel i under HTTP request header

a. "key" og API nøkkel hvis du benytter URL som tilhører API V1

b. "tb-key" og API nøkkel hvis du benytter URL som tilhører API V2


6. Trykk OK 

7. Det blir nå lastet ned en liste. Høyreklikk List og velg To Table. I popup vinduet utfører man ingen endringer. Trykk OK8. Det neste vi må gjøre er å utvide tabellen. Trykk på piltasten hvor det står "Column1" og huk av for data du ønsker å hente ut. Trykk OK.9. Du har nå mulighet til å oppgi hvilke type data som befinner seg i de forskjellige kolonnene. F.eks. så ønsker jeg å si at "ansattId" er heltall.10. Når du har gjort ønsket endringer. Trykk Close & Apply


Merk: Hvis dere f.eks. ønsker å hente data fra timelisten så gjør de samme prosess igjen, men med API-URL som tilhører timelisten (https://api.tidsbanken.net/v2/timelister?$orderby=dato desc&$top=100)


Nå er data lastet inn i Power BI.


Schedule Refresh

Hvis du opplever problemer ved opprettelse av "Schedule Refresh" kan du følge stegene under. 

1. Logg inn på Power Bi

2. Velg dataset det gjelder og trykk "Scedule refresh"

3. Trykk "Edit credentials" under "Data source credentials"

4. Gjør følgende valg:

Bilde: Authentication method: Anonymous, Privacy level: NoneEksempel spørringer (URL parts)

Timelister API V1 :

https://api.tidsbanken.net/dev/timelister/Finn?$filter=Dato gt ('07-01-2022')&$select=AnsattID, Dato, Tm_Stemple_Inn, Tm_Stemple_ut, Art, Ma_timer, Oppgavenr, Avsnitt, Jobbnr, ArbeidsartNr, Fantall, Faktureres&$top=1000&$orderby=dato desc

Timelister API V2:

https://api.tidsbanken.net/v2/timelister?$filter=Dato gt 2022-07-01T15:00:00Z&$select=AnsattID, Dato, Tm_Stemple_Inn, Tm_Stemple_ut, Artid, Ma_timer, ProsjektID, Avsnittid, Jobbid, Arbeidsartid, Fantall, Faktureres&$orderby=Dato desc&$top=1000

Ansattliste API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Ansatte/Finn?$top=100&$filter=sluttet eq false and aktiv ne false and ansattnummer ne 0&$select=Ansattnummer, Fornavn, Etternavn, MobilTlf, Epostadresse, Avdelingid&$orderby=ansattnummer

Arbeidstyper (inklusiv fraværstyper) API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Arbeidstyper/Finn?$top=10&$select=Arbeidsartnr, Kortnavn, Arbeidsartnavn&$orderby=Arbeidsartnr

Fraværstyper API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Arbeidstyper/Finn?$top=10&$select=Arbeidsartnr, Kortnavn, Arbeidsartnavn&$orderby=Arbeidsartnr&$filter=ArttypeNr3 ne '0'

Lønnsarter API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Arter/Finn?$top=10&$select=Art, Artnavn&$orderby=Art

Avdelinger API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Avdelinger/Finn?$top=10&$select=AvdelingID, Avdelingtekst, Hovedavdeling&$orderby=AvdelingId

Prosjekter API V1:

https://api.tidsbanken.net/dev/Prosjekter/Finn?$top=100&$select=Oppgavenr, Oppgavenavn, Kundenummer, Utfort&$orderby=Oppgavenr


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00