Fraværsoversikt i Tidsbanken
Rapporten Fraværsoversikt 2 gir deg oversikt over alt sykefravær i din bedrift. Her vil du kunne se hvor mye og hvilken type fravær dere har. Som arbeidsgiver plikter du å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jf folketrygdloven § 25-2 første ledd. Første gang du kommer til rapporten, har du denne informasjonen tilgjengelig. Du kan klikke den vekk når du ønsker det, eller hente frem under Tilpassknappen oppe til høyre. 


Slik bruker du rapporten:

1) Øverst i rapporten kan du velge perioden du vil rapportere på, enten det er år, måned eller uke, eller en selvvalgt periode. 
For år, klikker du direkte på det årstallet du ønsker. Det kan være greit å velge år og måned før du velger uke, slik at perioden for ukesvisning først er definert. Se under bildet for forklaring. 


- Når du klikker på Måned kommer du til første måned i det året du står på.

- Når du klikker på Uke fra årsvisning, kommer du til første uken i det året du står på.

- Når du klikker på Uke fra månedsvisning, kommer du til første uken i den måneden du står på.

- Når du klikker Kalender får du mulighet til å definere perioden du vil rapportere fra.


2) Oppe til høyre har du mulighet for å definere hva som er grunnlaget for beregning av fraværsprosent. Dette kan være vaktlisten (der du har alle planlagte timer) eller timelisten (der du har alle registrerte timer). Her må du vurdere hva som er riktig utgangspunkt i din bedrift, men det vanligste er at timelisten gir grunnlag for utregning av fraværsprosent. I tillegg kan du definere hvor mange timer et dagsverk utgjør. Det vanlige her, er 7,5 timer.
Klikk deretter på Vis rapport.


3) Nå får du frem en oversikt over totalt sykefravær i organisasjonen.


4) For å se nærmere på deler av organisasjonen, kan du nå velge å se enten avdelinger, hovedavdelinger eller ansatte. I bildet under ser vi 4 tall. De to øverste er hhv. prosenttall uten (3,7) og med (3,9%) barns sykdom, og de nederste er antall dager sykdom uten (14,0) og med (15,0 d) barns sykdom:  


5) Dersom du har fremme ansatte i avdelingsvisning, vil fraværet som vises, være hentet fra den aktuelle avdelingen. For å se ansattes totale fravær, må du klikke på ansattlisten, eller den ansattes navn. Du kan også hente ut tallene i tabellform, ved å klikke på Tabell  oppe til høyre i fraværsboksen.  


6) Til høyre for fraværsboksen har du et søylediagram som viser antall sykefraværsdager gjennom året, basert på avdelingsvalget ditt, og basert på hvilken del av kakediagrammet rett over, du klikker på. Ved å klikke på avdeling eller hovedavdeling, får du med alle fraværstypene, og ved å klikke i kakediagrammet kan du snevre inn til å vise bare en fraværstype.

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00