Har du oversikt over avvik eller kritikkverdige forhold i din bedrift?


Fra 1.1.2020 trer det inn nye endringer i arbeidsmiljøloven i forbindelse med varslig. Dette innebærer noen nye rettningslinjer. Blant annet er du nå pliktig til å undersøke et varsel innen rimelig tid. Det er også tydeliggjort hva som menes med kritikkverdige forhold.

Med disse endringene blir det enda viktigere enn før å ha på plass gode rutiner for både varsling og avvikshåndtering.

Avviksregistrerringen i Tidsbanken, er et enkelt og brukervennlig program for registrering og behandling av alle typer avviksmeldinger som  reklamasjon, leverandør feil, HMS hendelse, observasjon, miljøhendelse, personskade, forslag til forbedring, logge gjentakende avvik osv.


Avviksmodul

Av og til oppstår det uønskede hendelser eller vi oppdager farlige forhold. Dette er viktig input til forbedringer og må tas godt vare på. For å registrere og behandle forbedringsmulighetene er det viktig å ha et brukervennlig verktøy, ofte kalt et avvikssystem.

I Tidsbanken kan du enkelt registrere og behandle forbedringsmuligheter. Gode rutiner for å behandle forbedringsmulighetene er viktig for å tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av virksomheten. Også kalt avvikbehandling.


Hvor kan vi registrere avvikene?

Med Tidsbanken kan du registrere avvik enten mobil, nettbrett eller via PC/MAC. Beskriv hendelsen kort, legg ved et bilde hvis du ønsker og registrer. Det skal være enkelt å gjøre registreringen for å engasjere flest mulig av de ansatte i dette arbeidet.



Er det mulighet for å ta ut rapporter?

I Tidsbanken kan du få ut gode rapporter som gjør det mulig å finne gode tiltak og gå systematisk til verks. Avvikene overføres til avvikbehandling.



Systemets oppbygging

Systemet er bygget rundt logikken som er vist i flytdiagrammet under:


Avviksmodulen er en ekstra modul. Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende demo, info om priser eller for å få den aktivert.


Bestill en gratis demo her!

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00