Innstillinger

I avvikslisten finner du et tannhjul for innstillinger, her kan du velge hvilke kolonner du ønsker å se.

Velger du mange kolonner vil listen raskt bli uoversiktlig, vi anbefaler at du kun tar med de kolonnene du mener er viktigst.


Liste over avvik

I avvikslisten finner du en oversikt over alle avvik. Avvikene du får opp avhenger av hvilken rolle du har:

Administrator: Får opp alle avvik

Avdelingsleder: Får opp avvikene som er knyttet til din avdeling

Prosjektleder: Får opp avvik som er knyttet til prosjekt du er ansvarlig for

Ansvarlig for avvik: Får opp avvikene du er ansvarlig for

Ansvarlig for tiltak: Får opp avvikene hvor du er ansvarlig for et tiltak

Ansatt: Får opp avvikene du har registrert


I nedtrekksmenyen til venstre velger du hvilke avvik du ønsker å se:

Alle avvik: Viser alle avvik du kan se ut fra hvilken rolle du har

Mine til behandling: Viser alle avvik som du skal gjøre noe med. Enten som ansvarlig for avviket eller ansvarlig for et tiltak.

Mine registreringer: Viser avvikene du har registrert


Søkefelt og sortering

I søkefeltet til høyre kan du søke i kolonnene du har valgt å vise. Skal du f.eks. finne et avvik på en bestemt avdeling må du først sørge for at du har kolonnen Avdeling i visningen og deretter søker opp avdelingen.

Eksempel:

Du ønsker å finne avvik for avdeling Produksjon. Du søker på Produksjon og får opp alle avvik på avdelingen. Du kan også få opp andre resultat fordi et avvik har "produksjon" i sakstittelen eller et navnefelt. Da kan du velge å sortere listen ved å klikke på kolonnen Avdeling.


Status

I kolonnen for status har vi fire forskjellige ikoner som indikerer følgende:


Dersom man ønsker å se hvilke avvik som har frist først kan man trykke på kolonnen som vist under:


Alvorlighetsgrad

I kolonnen for alvorlighetsgrad vil alvorlighetsgraden til avviket være skrevet og indikert med farger skrift. Er avviket et anonymt avvik vil dette også fremkomme her med en "A". Alvorlighetsgraden er satt i konfigurasjon, men kan endres senere i behandlingen.


Gjentakende avvik

Som administrator kan du se hvilke avvik som er satt til gjentakende. Oversikten viser hvor mange tilfeller det er av et avvik og siste registreringsdato. Klikker du på avviket vil du se hvilken avviksgruppe og avvikstype det er knyttet opp mot, velge om avviket skal vises eller skjules i avviksregistreringen og dato for tidligere registreringer med hvilke tiltaksom er gjort for å hindre gjentakelse. Klikker du på datoen sendes du til avviket.


Gå videre til avviksbehandling

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00