Ved overgang til nytt år er det mange som har behov for å overføre resterende feriedager. Merk at denne rutinen kan du kun gjøre i perioden januar - februar.

I Tidsbanken får du oversikt over forbrukt ferie, samt et forslag over hvor mange dager som bør overføres til nytt år. Dette forutsetter at du har registrert ferie korrekt i timelisten gjennom hele året. Hvis ikke vil overføringen bli feil.


Se instruksjonsvideo for denne rutinen eller følg stegene under
 1. Gå til rutine via menyen

2. Skriv ut eksisterende status for feriedager til PDF ved hjelp av utskriftsknappen og velge lagre som PDF.


3. Ta stilling til om du skal overføre ferie for alle avdelinger eller enkelte. Trykk oppdater filter om du vil filtrere på enkelte avdelinger


4.Endre ferierammepå ansatte om det er nødvendig. F.eks om det er noen ansatte over 60 år eller om noen av andre grunner har krav på et annet antall feriedager.


5. Se på informasjonen om ferieforbruket i tabellen og se om foreslått antall feriedager i år er korrekt. Trenger du en mer detaljert rapport på de forbrukte feriedagene så kan du bruke denne rapporten med filter på ferie-arbeidstypen. 

Endre eventuelt tallet som står helt til høyre om du vil overstyre hvor mange feriedager den ansatte skal starte med for dette inneværende året.


Dette er aktuelt i tilfeller hvor du f.eks vil ta hensyn til vilkår i ferieloven, eller bedriftens policy for hvor mange dager en kan starte et nytt år med.


6. Når alt ser korrekt ut så du overføre ferie ved å trykke på "Overfør ferie" og bekrefte dette. Skriv eventuelt også ut feriestatusen etter at feriedagene er overført for å ha dokumentert hva ansatte starter inneværende år med.


Denne rutinen kan kun gjøres én gang. Når du trykker på utfør endringer mister du oversikten over antall tilgjengelige feriedager i fjor. Denne handlingen kan ikke angres.Ferieramme settes i ansattkortet til den enkelte eller i ansattgruppen.

Tilgjengelig i fjor hentes fra feriedager som er registrert på ansattkortet til den ansatte.

Forbrukt i fjor er antall dager registrert i timelisten mot en lønnsart markert med ferie i fjor.

Rest er differansen mellom antall feriedager tilgjengelig i fjor og antall feriedager brukt i fjor.

Feriedager i år foreslår hvor mange feriedager den ansatte skal ha disponibel i år. Forslaget legger ferierammen til grunn, samt at den trekker fra eller legger til feriedager ut i fra rest-summen fra i fjor. 
Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00