Denne artikkelen forklarer hvordan overtid aktiveres/deaktiveres og hvilken regler som kan settes opp.


Hvor aktiveres overtid?

ansattgruppene har du en fane som heter Mertid. Det er her du aktiverer/deaktiverer overtid, samt legger inn overtidsregler:


Innstillingen Beregn overtid kan ha en av tre verdier:

Av - Det vil aldri bli beregnet overtid automatisk.

Spørsmål - Hvis en ansatt jobber mertid vil den ansatte ved utstempling få spørsmål om mertiden skal føres som overtid eller normaltid, dette gjelder kun ved dagbasert overtid. Ved manuell registrering i Timelisten vil eventuell mertid automatisk føres som overtid. Les mer om dette her.

På - Både ved stempling og manuell registrering vil eventuell mertid automatisk konverteres til overtid i henhold til oppsatte regler.


Hvilken regler kan settes opp:

Hvis du velger at Tidsbanken skal beregne overtid må du ta stilling til hvilke overtidsregler som skal gjelde. Det finnes flere regler overtid kan beregnes etter, disse kan også kombineres:

 • Ifølge arbeidstidsparameter 
  Overtidsreglene i arbeidstidsparameteret vil bli lagt til grunn for når overtid skal beregnes og hvilken overtidsart som skal gjelde. Hovedtrekket ved denne innstillingen er at du kan sette ulikt antall timer for hver ukedag. For eksempel 7,5 timer i hverdagene mens etter klokken 12:00 i helgen. I arbeidstidsparameteret kan du også kombinere antall timer med klokkslett.
  Les mer om det her.

   
 • Ifølge vaktliste
  Jobber du utover antall timer du er planlagt i vaktlisten, så vil overskytende bli overtid. Hvis du har denne regelen aktivert vil ansatte som ikke er planlagt få overtid fra første time.
   
 • Ifølge snitt av turnus
  Overtid vil bli generert etter et snitt antall timer i turnusavtalen til den ansatte. Her tar den antall turnusuker og sammelikner opp mot snitt overtid-antallet. Eksempelvis har du 4 ukers turnus og snitt overtid på 37,5 timer, så summerer ukesluttkontrollen timene fra de fire foregående ukene og ser om snittet er høyere eller lavere enn 37,5 timer.
  Les mer om det her.

 • Ifølge pr.
  Her velger du perioden overtiden skal beregnes og legger inn timeantaller som skal være grensen. Her kan du velge mellom per dag, uke, måned, år, turnusperiode og vilkårlig periode.
  Overtid vil bli generert etter reglene satt opp i boksene. 
  For eksempel 9 timer pr. dag eller 40 timer per uke. 

  Les mer om det her.
   

Hva må du være obs på:

 • Dagbasert overtid vil alltid se på de 3 nederste linjene i arbeidstidsparametrene for å skille når overtid 1 og 2 skal gis. Dette gjelder uavhening av om det er overtid etter parameter, vaktliste eller X-timer per dag.

 • Overtid etter snitt av turnus, uke, måned eller større perioder må beregnes i ukesluttkontrollen. Ved periodebasert overtid genereres kun overtid 1. 
  Les mer om beregning av periodebasert overtid her. 

Dersom du har aktivert tidskonto samtidig som overtid er på, vil mertid automatisk konverteres til plusstid etter de reglene du har satt opp - vi anbefaler å ha spørsmål i slike tilfeller.

 

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00