Tidskonto brukes for å holde rede på plusstid og minustid, merarbeid og avspasering.


Hvordan fungerer Tidskonto


Tidskonto fungerer slik at man pr ansatt eller ansattgruppe definerer hvor mange timer den ansatte skal være på jobb per dag eller uke. Tidsbanken beregner om en ansatt har jobbet mer eller mindre enn det som er definert. 
Har den ansatte jobbet utover forventet tid kan det benyttes for avspasering. Hvis en ansatt har jobbet for lite, vil Tidsbanken automatisk redusere timesaldoen.

Tidsbanken har 3 metoder for å beregne plusstid og minustid, som settes opp i ansattgruppene.


Metode 1 - beregnes mot forventet tid og brukes av de med fastlønn. Her vil Tidsbanken beregne pluss- eller minustid basert på differensen mellom planlagt tid i vaktlisten og faktisk arbeidet tid dag til dag


Metode 2 - konverterer overtid til plusstid, og brukes som oftest av ansatte med timelønn. Gir altså plusstid utover den angitte overtidsregelen i ansattgruppen. 


Metode 3 - beregnes mot forventet tid per uke som hentes fra ukesnittet i turnusen til hver enkelt ansatt . Dette kan være et godt alternativ dersom den ansatte arbeider ulike dager fra uke til uke, og hvor man ikke har en plan eller oversikt over hvilke dager den ansatte skal arbeide. Metoden krever at det legges inn et gjennomsnittlig timetall per uke for den ansatte i turnusen.


Oversikt over tidskontoen

De ansatte kan følge med på Timesaldoen på sin hjem-meny, eller i Timelisten. Ved å klikke på Tidskonto vil de kunne se bevegelsene på tidskontoen i valgt periode.Metode 1

I eksempelet under er den ansatte fastlønnet og planlagt til å jobbe 7,5 timer per dag. Alt over 7,5 timer går inn på tidskontosaldo. Alt under 7,5 timer blir trukket fra tidskontosaldo.Metode 3

Dersom den ansatte har Metode 3 vil tidskontoberegningen vises nede til venstre i Timelisten. 
Med forventet tid 30 timer per uke og registrert 28 timer, vil det se slik ut: 

Her har du og oversikt over saldo ved ukens start og slutt.

 

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00