På generelt grunnlag vil vi ikke anbefale å innføre tidskonto/oppsparing for timelønnede ansatte, men i enkelte bedrifter er dette en allerede innarbeidet mulighet og det er derfor mulig å løse dette også i Tidsbanken.


Tidskonto metode 2


Hvorfor skal timelønnede ansatte ha tidskonto/oppsparing?

Poenget med å la timelønnede ansatte benytte tidskonto/oppsparing, er at de ved mertidsarbeid kan spare mertiden for så å avspasere denne på et senere tidspunkt. Alternativt kan deler eller all oppspart tid utbetales etter avtale. I praksis betyr dette at den ansatte velger å utsette å få utbetalt timelønnen sin for deler av arbeidsdagen - denne utsatte betalingen settes inn på Tidskontoen i form av timer og kan avspaseres på et senere tidspunkt. Ved avspasering vil den ansatte få utbetalt den timelønnen den ansatte har spart/utsatt.  

Eksempel: Ola Normann har 100 kroner i timelønn. En tirsdag hvor Ola er planlagt å arbeide 8 timer arbeider han 2 timer mer, dermed 10 timer totalt. Ola velger denne dagen å spare de to ekstratimene på Tidskontoen, noe som i praksis betyr at han velger å spare 200 kroner. Han får for denne tirsdagen utbetalt timelønn for 8 timer, altså 800 kroner. Når han så senere velger å avspasere de to timene som er spart vil han få utbetalt de 200 kronene han har spart. 


Først en video som viser hvordan metode 2 fungerer:

 Tidskonto for timelønnede ansatte kan settes opp på to ulike måter:

Alternativ 1:

Den vanligste måten er at når en ansatt arbeider mer enn forventet, vil normaltiden utbetales som timelønn mens mertiden blir ført mot tidskontoen framfor å bli utbetalt som timelønn/overtid. Dette kan skje enten automatisk etter gitte regler eller basert på et spørsmål den ansatte tar stilling til ved stempling. Når en ansatt arbeider mindre enn forventet en gitt dag, vil den ansatte få timelønn for de timene som er arbeidet og tidskontoen vil bli uberørt.

Når den ansatte ønsker å avspasere timer fra tidskontoen må man benytte en arbeidstype og en lønnsart som er lagt opp slik at den ansatte trekkes fra tidskontoen og timene blir med til lønn slik at det utbetales. 


Alternativ 2:

Om man ønsker at tidskontoen skal fungere likt som for fastlønnede med tidskonto må man benytte Fyll ut dagen fra vaktliste. Dersom den ansatte jobber mindre enn forventet vil dagen fylles ut slik at den ansatte får betalt ut i fra hva som er planlagt, men får trekk på tidskontoen. 

Fyll ut dagen fra vaktliste avhenger av at man setter opp en arbeidstype og lønnsart som trekker den ansatte timer - samme som ved alternativ 1, bare det går automatisk.

OBS! Automatisk utfylling av stempling, fungerer KUN i sanntidstempling

Det som er viktig å være obs på ved  alternativ 2  er at det vil kunne oppstå en situasjon hvor dere som bedrift har utbetalt timer som den ansatte enda ikke har arbeidet - den ansatte vil da ha minus på sin tidskonto og skylde bedriften arbeidstid.
Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00