Tidskonto metode 3


Først en video som viser hvordan metode 3 fungerer:
Når en uke er omme, sjekker Tidsbanken hvor mange timer den ansatte har jobbet den aktuelle uken, og deretter hvor mange timer den ansatte har som ukesnitt på turnusen sin

Dette forutsetter at det faktisk ligger et tall på ukesnitt på turnus.Differansen mellom sum stemplet tid og forventet tid fra avtalt ukesnitt, er tiden som går til/fra Tidskontoen når uken er omme.

 

Plusstid
Man får automatisk plusstid på tidskontoen når man jobber mer en uke, enn det som er definert som ukesnitt.

Minustid
Man får automatisk minustid på tidskontoen når man jobber mindre en uke, enn det som er definert som ukesnitt.

Avspasering
Hvis en ansatt skal avspasere noen timer, eller en hel dag, skal man ikke registrere dette i timelisten. Den ansatte blir evt. trukket for timene han/hun mangler den uken, dersom arbeidstid ikke kommer opp i avtalt ukesnitt.

Fravær, ferie og helligdager

Når en ansatt har tidskonto metode 3 er det viktig at alt av fravær, ferie og helligdager registreres i timelisten. Om dette ikke registreres vil det gi minustid på tidskontoen. 


Turnus

Da denne tidskontometoden er ukesbasert og beregner tidskonto per uke er det viktig at turnusen starter på en mandag og slutter på en søndag. Dersom dette ikke er tilfellet vil det komme opp en strek der det ellers ville kommet opp tidskontosaldo. Dette er derfor noe som er lurt å ta hensyn til når du oppretter en ny turnus. 

Dersom du har en eksisterende turnus og ønsker å endre denne må du være obs på at dette kan påvirke saldoen. En endring i turnusen vil ofte føre til at flere eller færre dager får lagt inn planlagt tid, som vil påvirke tidskontoen. 


Eksempel:


 For å se bevegelsene på pluss/minustid i timelisten må velge å se ukesvisning: 


Du vil da få en oversikt over hvor mange timer som var forventet gjennom uken, og hvor mye som ble registrert. Dermed vil du få en oversikt over differansen mellom det som er forventet og det som er registrert. Du vil også få oversikt over saldo ved start og slutt av perioden. 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00