Hvor mye ferie?


Vi skiller mellom lovbestemt og avtalefestet ferie. I følge ferieloven plikter arbeidsgiver å  "sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår". Da er lørdager regnet med som virkedager, og feriefritid blir således fire uker og én dag ved seksdagers uke. 
Har ikke virksomheten arbeid på lørdager utgjør ferien 21 feriedager for ansatte som arbeider i det som vi kaller en fem-dagers uke.

Tariffoppgjøret 2000/2001 gav mange arbeidstakere rett på en ekstra ferieuke (5 virkedager) som vi gjerne refererer til som avtalefestet ferie. Har ikke virksomheten arbeidsdager på lørdag, teller denne uken kun som 4 dager - og vi definerer dette som avtalefestet ferie.

Det betyr altså at ansatte har 21 dager ferie om man har 5 dagers uke, men får 25 dager (som følge av avtalefestet ferie).

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager, jf ferieloven §5-2.
 

Eksempel


6 dagers uke:
Steinar Normann (30år) jobber hos Biltema, og ettersom biltema har åpent 6 dager i uken har Steinar Normann krav på 25 lovbestemte feriedager. Ved siden av dette får han også 5 virkedager ekstra som følge av tariffoppgjøret, så han får totalt 30 dager. Som da totalt utgjør 5 uker ferie.

5 dagers uke:
Christian Kristensen (27) jobber hos Tidsbanken AS, og i Tidsbanken har de 5 dagers arbeidsuke med fri på virkedagen lørdag. Dette medfører at Christian kun har 21 dager lovbestemt ferie. I tillegg får han 4 ekstra virkedager fra tariffoppgjøret (Egentlig 5 dager, men 1 dag faller bort på grunn av 5 dagers uke). Totalt blir dette 25 dager ferie, som da utgjør en total ferie på 5 uker (ettersom de har fri på lørdager).

5 dagers uke, etter ansatt har fylt 60 år:
Kurt Niblet (61) jobber hos Tresam Data, og hos Tresam Data er det 5 dagers arbeidsuke. Ettersom Kurt er mer enn 60 år gammel får han en ekstra ferie på 6 virkedager, men da Tresam Data kun har 5 dagers uke, faller ene dagen bort og Kurt har derfor lovbestemt 26 dager ferie.  I tariffoppgjøret har han i likhet med de under 60 kun krav på 4 ekstra dager, og det utgjør at han får 30 dager ferie ett kalender år.


Du kan selv definere hvilke ferierammer (antall dager) dere skal ha tilgjengelig i ansattgruppene som de ansatte hører til. Alternativt kan du endre hvor mange feriedager en enkelt ansatt skal ha tilgjengelig på ansattkortet til den ansatte.

 

Når bør man begynne å planlegge ferien?


Da det i ferieloven står at arbeidsgiver skal ha styringsrett for når hovedferien skal avvikles, så er det viktig å være ute i god tid. Det er nemlig noen begrensninger i denne retten og det er følgende:

1. Arbeidstaker skal ha muligheten til å komme med sine ønsker for ferieavviklingen.

2. Arbeidstaker har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (mellom 1. juni og 30. september)

3. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Er man ute i god tid med ferieplanleggingen, får man ikke bare en god ferieplan, men ansattes ønsker vil gjerne bli ivaretatt samtidig som virksomhetens behov ivaretas. I Tidsbanken har vi løst dette med å lage en ferieplan hvor ansatte kan legge inn ønskene sine. 

Har dere fast ferie på alle ansatte?

Enkelte bedrifter har "fellesferie", hvorpå arbeidsplassen stenger eksempelvis i Juli måned. I så tilfelle trenger du ikke spørre ansatte om en plan for den perioden, men heller gå rett inn i Vaktlisten og planlegge ferien der ved å endre vakten de forskjellige dagene.


Klikk her for mer informasjon om vaktlisten.

 

FAQ

Når opptjener ansatte feriepenger / feriedager?

Ifølge ferieloven følger ferieåret kalenderåret, mens opptjeningsåret for feriepenger er det foregående året.

 

Kan vi bruke halve feriedager?

Ferieloven opererer ikke med halve feriedager, men enkelte bedrifter kan inngå avtaler hvorpå det åpner for muligheten til å bruke halve feriedager. 

Ansatte har ikke krav på halve feriedager, men det er ett gode som kan avtales med de ansatte hos dere.

Klikk her for mer info om aktivering av halve feriedager.

 

Når må ferien avvikles?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte tidspunkt om ferien, eller med tillitsvalgt i god tid før ferien avvikles. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige skal arbeidsgiver ha siste ord i saken, men arbeidstaker har krav på å få avvikle 3 uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september, jf. ferieloven §7-1

 

Skal man registrere ferie på offentlige helligdager?

Nei, i ferieloven står det at ferie skal avvikles på virkedager, som da vil si de svarte dagene på kalenderen.

Eksempelvis faller 17. Mai på en tirsdag, og du har ferie mandag til fredag den uken bruker du kun 4 feriedager den uken.


Bestemmer arbeidsgiver hovedferieperioden til arbeidstaker?

Ja, Arbeidsgiver bestemmer når den ansatte skal gjennomføre hovedferien sin, men den ansatte kan kreve at 3 av ukene er sammenhengende, jf. ferieloven §7-1.

 

Får arbeidstaker automatisk utsatt ferien om de blir syk?

Nei. Arbeidstaker får utbetalt feriepengene for perioden arbeidstakeren er syk, men skal arbeidstakeren få utsatt ferien til en ny periode må vedkommende ha vært 100% arbeidsufør / sykemeldt, jf. ferieloven §9.

Kravet må fremsettes med en gang arbeidstakeren er tilbake på jobb.

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00