hjemmekontor-02Stortinget har vedtatt flere tiltakspakker for å redusere den økonomiske belastningen som norsk næringsliv nå opplever under korona-krisen. Mange bedrifter risikerer å gå glipp av ulike støtteordninger pga. manglende kontroll og timeføring.

Vi har allerede hjulpet flere hundre bedrifter med å føre arbeidstiden riktig nå i disse kaotiske tidene slik at de enkelt kan søke om refusjon for de ulike tiltakspakkene stortinget har vedtatt.


Her er de 3 viktigste punktene


 Fravær

Arbeidsgiverperioden er redusert til 3 dager, noe som betyr at du kan søke refusjon for dagene etter dette. Du er nødt til å skaffe deg egne arbeidstyper for blant annet ekstraordinært fravær, slik at du enkelt kan hente ut denne informasjonen når du skal søke om refusjon fra Nav.

 Omsorgsdager

Her er også arbeidsgiverperioden redusert til 3 dager. Samtidig er potten med dager doblet ut 2020. Det betyr at du er nødt å kunne hente ut informasjon om brukte omsorgsdager nå i denne perioden slik at du kan få refundert det som er over 3 dager.

 Permittering

Arbeidsgiverperioden er redusert til 2 dager. Med å kunne registrere permittering rett inn i Tidsbanken har du oversikten og kontrollen over dette, slik at du ikke betaler en krone for mye. Samtidig er det mange som er delvis permittert, eller rullerer permitteringen på flere ansatte. Da er du helt avhengig å ha en enkelt løsning på dette.


Ta kontakt så hjelper vi deg


Våre rådgivere har flere års erfaring med å hjelpe kunder med spørsmål relatert til arbeidstid, permitteringer og fravær, og står klare for å hjelpe dere.

Vi har utarbeidet de enkleste løsningene omkring arbeidstid i forbindelse med koronautbruddet, som betyr at du slipper mer hodebry i denne vanskelige tiden.


Flere råd

Hva er arbeidsgiverperioden ved sykefravær på grunn av koronaviruset?

Stortinget ba regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien slik at den skulle reduseres til 3 dager.
Utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning, og derfor er det helt nødvendig å få dokumentert dette snarest slik at man kan dokumentere fraværet og få det tilbakebetalt.


Arbeidstaker er smittet og syk. Hvordan forholder du deg til dette?

Det er Ikke krav til sykemelding for sykefravær i arbeidsgiverperioden som er koronarelatert, det betyr at man kan godta egenmelding i inntil 16 dager. Arbeidsgivere oppfordres til å akseptere egenmelding i arbeidsgiverperioden slik at de slipper å belaste fastlegen eller legevakten - dersom symptomene ikke krever legekonsultasjon.


Arbeidstaker som er smittebærer.

Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at personen ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, og derfor har arbeidstaker rett på sykepenger. Den smittsomme sykdommen har i slike tilfeller medført arbeidsuførhet for denne personen. Et slik fravær vil kategoriseres som ekstra ordinært fravær og skal legges inn i timelisten.


Sykt barn/omsorgsdager

Stortinget har vedtatt å doble ordningen med omsorgsdager i 2020. Staten tar regningen for denne utvidelsen. Arbeidsgiver skal betale de første tre dagene, resten forskutteres og arbeidsgiver søker refusjon fra NAV. Og det er derfor helt avgjørende at du har egen arbeidstype for omsorgsdager slik at du får oversikt over dette forbruket og kan søke om refusjon.

Skulle man derimot bruke opp alle omsorgsdagene sine vil vedkommende etter dagens regelverk ikke ha krav på fri med lønn.


Permittering

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager.  

Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager.


Karantene

Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger dersom han/hun blir satt i karantene i Norge. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt.

Karantene betyr også at ansatte enten må bli registrert med ekstraordinært frasvær for å unngå å betale for mye sykepenger.


Hjemmekontor

Myndighetene oppfordrer til bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid for å redusere behovet for bruk av omsorgsdager, noe vi i Tidsbanken stiller oss bak. Vi i Tidsbanken ønsker å gjøre denne overgangen så enkel som mulig for dere, og har derfor skreddersydd en hjemmekontor-pakke for kundene våre for å hjelpe dere i gang.

La oss hjelpe deg

Ikke gå glipp av tiltakspenger, la våre rådgivere hjelpe deg å påse at du har får det du har rett på. 

Kontakt våre rådgivere enten via chat (nede i høyre hjørnet) eller ved å sende en e-post til support@tidsbanken.no.


Kalkulator

Se hvor mye du kan spare på omsorgsdager

Se også

Ekstraordinært fravær

Registrer permittering i timelisten

Rapportering i forbindelse med permittering

Kom i gang med hjemmekontor

Karantene

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00