Opplæringsvideo: 



Fraværsoversikt i Tidsbanken 
Rapporten Fraværsoversikt gir deg oversikt over alt sykefravær i din bedrift. Her vil du kunne se hvor mye og hvilken type fravær dere har. Som arbeidsgiver plikter du å føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, jf folketrygdloven § 25-2 første ledd. 




Hvordan bruker du rapporten


1. Fraværsoversikten finner du under Rutiner og Rapportering.


2. Under Tilpass legger du inn ønsket periode. Du kan velge mellom å ta utgangspunkt i sum timer i vaktlisten (planlagte dagsverk) eller timeliste (virkelige dagsverk) for beregning av fraværsprosent. 

- Planlagte dagsverk tilsvarer det den ansatte er planlagt å jobbe i vaktliste/turnus.

- Faktiske dagsverk tilsvarer det som er registrert på den ansatte i Timelisten. Her er alle registreringer med, også fraværstypene.


Totalt antall timer deles så på ønsket dagsverkfaktor. Når du har valgt grunnlaget oppdaterer du rapporten ved å klikke på Vis rapport. 
Du får da opp en oversikt over de ulike avdelingene og fraværet i valgt periode. Nederst i rapporten finner du summering av antall dager med fravær, og fraværsprosenten for hele bedriften.



3. For å se detaljer om hvilken ansatte som har fravær på avdelingene klikker du på ønsket avdeling. Du får da opp en ny tabell som viser alle ansatte som tilhører avdeling og hvilke typer fravær den enkelte har hatt.




4. For å få oversikt over hvilken datoer de ansatte har hatt fravær klikker du på navnet deres.



Hvordan regnes fraværsprosenten ut?


Alt fravær (minus barns sykdom) delt på faktiske dagsverk eller planlagte dagsverk x 100 = fraværsprosent


Eks. Avdeling 1:
4,27 + 7,1 + 4,3 / 1320,7 x 100 = 1,19 %



 Hva inkluderes/ekskluderes fra rapporten?

Rapporten inkluderer alt fravær ført mot fraværskodene oppgitt i rapporten i angitt tidsrom. 
Dette gjelder også for ansatte som har sluttet i perioden.

Ansatte hvor haken "utelat fra statusrapport" er krysset på, vil ikke inkluderes i rapporten. 

Dersom ansatte er sluttet og har en sluttet-dato som går inn i perioden du vil rapportere for, vil eventuelle føringer gjort etter sluttet-dato for den ansatte ikke komme med.



Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00