Navigering til arbeidstypetildelingen

Denne artikkelen forklarer hvordan du kommer deg til arbeidstypetidelingen.


1. Gå til kartoteker, ansattgrupper og klikk deg inn på ønsket ansattgruppe.


2. Gå til fanen stempling og klikk på arbeidstypetildeling


3. I arbeidstypetildelingen får du opp en tabell der de ulike arbeidstypene knyttes sammen med arbeidstidsparameter, tillegg, Normaltid, OT 1 & 2 og K1 & 2.  

Det er ikke alltid slik at alle kolonnene alltid er i bruk.

 


 

 

 

 

Her følger detaljert informasjon om hver kolonne, og oppgaver: 

 
Std
Bestemmer standard arbeidstype for arbeidsgruppen. Hver arbeidsgruppe kan kun ha en standard.
Arbeidstype
En arbeidstype er den typen arbeid den ansatte utfører. Dette kan være ordinært arbeid, sykefravær, ferie, osv.
Parameter
Arbeidstidsparameteret som skal gjelde for arbeidstypen.
Tillegg
Tilleggsgruppen som er tilknyttet egendefinerte regler for når tillegget skal gies.
Normaltid
Lønnsarten den ansatte skal ha på valgt arbeidstype ved normal arbeidstid.
OT1
Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 1 (Eksempelvis 50%)
OT2
Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 2 (Eksempelvis 100%)
K1
Lønnsarten OT1 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid.
K2
Lønnsarten OT2 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid.
Fra-Til
Settes opp dersom en ønsker at tidsbanken skal automatisk velge en gitt arbeidstype basert på klokkeslettet.
B
Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved ordinær stempling, dersom stemplescriptet tilsier at den ansatte skal velge arbeidstype.
M
Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell stempling, dersom dette er aktivert i stemplescriptet
A
Bestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell registrering, dersom dette er aktivert i stemplescriptet
Type
Definerer hvorvidt arbeidstypen skal bli benyttet til funksjonen "fyll-ut-dag" eller ikke.

 

Tilbake til oppsettveiviseren!

 

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00