Ukesluttkontrollen er et verktøy i Tidsbanken som skal sjekkes etter endt uke. I denne rapporten kontrollerer du registrerte timer i foregående uke og gir på den måten beskjed til systemet og ansvarlige at timene er ferdigbehandlet og klar til lønn.


For å komme deg til Ukesluttkontrollen går du via Rutiner og Ukesluttkontroll, du kommer automatisk til forrige uke, og får i første bildet oversikt over alle avdelinger. 

Avdelingsledere finner ukesluttkontrollen i sidemenyen under Kontroll.Avdelingsvisning

På første siden ser du en status per dag for hver av avdelingene du har tilgang til. Er den fargede boksen på en dag grønn vil det si at alle innstemplede timelinjer er godkjent. Er fargen gul finnes det noen planlagte vakter som enda ikke er registrert. Er fargen på dagen rød finnes det registrerte timelinjer som mangler godkjenning. 

Det er de røde og gule boksene det er viktig å følge med på. For å se nærmere på dagen trykker du direkte på boksen. Du kommer da direkte til timelisten og visning over dagen. Her finner du både timer registrert av ansatte som tilhører avdelingen, og timer registrert av eksterne ansatte. 


I dagvisning i timelisten kan du korrigere og deretter godkjenne timelinjene som mangler godkjenning. Når du har vært igjennom dagen trykker du på "tilbake til ukesluttkontroll" for å få oversikt over resten av uken. 


I tillegg til statusbokser for hver enkelt dag får du øverst til høyre en samlet status for hver av avdelingene. Finnes det en dag med ikke godkjente timer på en avdeling vil avdelingen telle under "ikke godkjent". Dersom alle dager på en avdeling er godkjent telles avdelingen under "godkjent". Dersom alle timelinjer er godkjent, men det finnes planlagte vakter som ikke er stemplet inn telles avdelingen under "ikke stemplet".


Du finner også en summering på timene 

Normaltid viser hvor mange normaltimer som er registrert (ordinære timer) 

OverTid forteller hvor mange timer som er registrert mot lønnsarter for overtid

+ Plusstid teller opp antall timer registrert mot lønnsarter for plusstid 

- Minustid teller opp antall timer registrert mot lønnsarter for minustid

Tillegg viser antall timer med tillegg (ubekvemstillegg, overtidstillegg osv)

 


Ansattvisning

Trykker du på en avdeling vil denne åpnes, og du får oversikt over både egne og eksterne ansatte som har vakter eller registrerte timer på avdelingen. På samme måte som i oversikten over avdelinger er det grønne, røde og gule bokser for å indikere status på registrert tid. I tillegg er det blå bokser på dager hvor det finnes planlagte vakter på avdelingen.  

Her er statusboksene derimot to-delt. Den viser både planlagt informasjon til venstre og faktisk stempling til høyre.

   Ingen vakt planlagt - stempling ikke godkjent

  Vakt er planlagt - stempling ikke godkjent

   Vakt er planlagt - ikke stemplet

  Vakt er planlagt - stempling ferdig godkjent

 Godkjenning 

Trykk på en av statusboksene for å komme inn i timepopupen. Her kan du godkjenne og endre på registreringene - akkurat som i timelisten. Detaljene du får med i popupen hentes fra kolonnene du viser i timelisten.

Her kan du velge timelinjen du ønsker å endre/godkjenne. Du kan også stemple inn vakt eller opprette tomme timelinjer.

 


Trykker du direkte på navnet til en ansatt i listen kommer du inn i timelisten, og får oversikt over hele uken for den ansatte. Etter å ha behandlet og godkjent timelinjene her trykker du "tilbake til ukesluttkontroll". 


Tell overtid

Dersom dere har periodebasert overtid, må overtiden telles. Hvis ikke, kan du gå videre til å avslutte uken.


Avslutt uken 

Når alle vakter er godkjent vil du kunne avslutte uken. Dette kan gjøres på overordnet nivå for alle avdelinger og for hver enkelt avdeling hvis ønskelig. På denne måten kan du bekrefte at alle vakter og timer er kontrollerte og de er klare for overføring til lønn når den tiden kommer. Ved avslutning av uken vil du ikke kunne gjøre endringen uten å manuelt gjenåpne uken


 

Dersom ansatte stempler på tvers av avdelingene må uken avsluttes fra avdelingsoversikten


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00