Ukesluttkontrollen

Ukesluttkontrollen er en rapport i Tidsbanken som skal sjekkes etter endt uke. I denne rapporten kontrollerer du registrerte timer i foregående uke og gir på den måten beskjed til systemet og ansvarlige at timene er ferdigbehandlet og klar til lønn.


Oversikt over avdelinger

For å komme deg til Ukesluttkontrollen går du via Rutiner og Ukesluttkontroll, du vil da komme inn til avdelingsoversikten i forrige uke. 

Avdelingsledere finner ukesluttkontrollen i sidemenyen under Kontroll.

Avdelingsoversikten viser først og fremst alle avdelinger og hva som er status samlet sett for bedriften.
Det er også en god del tilleggsinformasjon som vises slik at administrator/avdelingsleder skal få best mulig grunnlag for godkjenning av timer. Det vises blant annet hvor mange ansatte det finnes på den gitte avdelingen.


Statuslinjen

Status uke viser en farget linje som reflekterer godkjent-status for avdelingen valgt uke

Oppe til høyre har du forklaring av hva de ulike fargene indikerer

Normaltid viser hvor mange normaltimer som er registrert (ordinære timer) 

OverTid forteller hvor mange timer som er registrert mot lønnsarter for overtid

+ Plusstid teller opp antall timer registrert mot lønnsarter for plusstid 

Tillegg viser antall timer med tillegg (ubekvemstillegg, overtidstillegg osv)

 

Avdelingsvisning  

For å godkjenne timene til en gitt avdeling klikker du inn på avdelingen for å få frem status per ansatt.

 

Denne oversikten viser stort sett samme status som avdelingsoversikten, men detaljert for hver enkelt ansatt.
Her er statusboksene derimot to-delt. Den viser både planlagt informasjon til venstre og faktisk stempling til høyre.

   Ingen vakt planlagt - stempling ikke godkjent

  Vakt er planlagt - stemping ikke godkjent

   Vakt er planlagt - ikke stemplet

  Vakt er planlagt - stempling ferdig godkjent

 


Godkjenning 

Trykk på en av statusboksene for å komme inn i timepopupen. Her kan du godkjenne og endre på registreringene - akkurat som i timelisten. Detaljene du får med i popupen hentes fra kolonnene du viser i timelisten.

Her kan du velge timelinjen du ønsker å endre/godkjenne. Du kan også stemple inn vakt eller opprette tomme timelinjer.

 

Tell overtid

Dersom dere har periodebasert overtid, må overtiden telles. Hvis ikke, kan du gå videre til å avslutte uken.


Avslutt uken 

Når alle vakter er godkjent vil du kunne avslutte uken. På denne måten kan du bekrefte at alle vakter og timer er kontrollerte og de er klare for overføring til lønn når den tiden kommer. Ved avslutning av uken vil du ikke kunne gjøre endringen uten å manuelt gjenåpne uken 

Dersom ansatte stempler på tvers av avdelingene må uken avsluttes fra avdelingsoversikten


Se opplæringsvideo:

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00