For å opprette et nytt arbeidstidsparameter må man gå inn på kartoteker - menyen, velge arbeidstidsparameter og klikk på "nytt arbeidstidsparameter."

Eventuelt trykke på et av de eksisterende parameterne i oversikten for å endre på et som allerede ligger der.

Dersom man er usikker på hvordan man kommer seg inn i kartotekmenyen. Klikk her.

 

Fyll inn med passende navn og nummer.

 

Trykk deg deretter inn på fanen "Tidspunkter" 
Her legger du inn klokkeslett for når vakten skal starte/slutte og antall timer vil bli automatisk beregnet.

Dersom man setter på et tidspunkt for "Klipp tid før" (eller "Klipp tid etter"), vil det ikke være mulig for ansatte å registrere tid før (eller etter) dette tidspunktet. 

 

 

Videre legger du inn eventuelle overtidsregler:

Arbeidstidsparametere kan brukes i forskjellige ansattgrupper. 
Legg inn overtid her kun hvis man er sikker på hvilken gruppe dette skal gjelde for.

 

Og eventuelt automatisk pausetrekk: 

Legger man inn pauser vil de bli beregnet inn i timetallet under fanen Tidspunkter.

Hvis det ikke tas pause til et fast klokkeslett, så kan man bruke midt i vakt funksjonen som trekker pause midt i oppsatt vakt. 

 

Arbeidstidsparameteret er nå ferdig opprettet.

 

Endringer i arbeidstidsparameter vil ikke oppdatere vakter/turnuser som allerede er lagt inn.

Hvis arbeidstidsparameteret er benyttet i en arbeidstype som ligger aktiv i en turnus, må du enten lage ny turnus, eller fjerne vaktene i den aktive turnusen, for så å legge de inn på nytt.

Se Hvordan endre en turnus/arbeidsavtale.

 

Arbeidstidsparameter kan brukes i flere ansattgrupper og på flere arbeidstyper.

 

Tilbake til oppsettveiviseren!

 

Har du ikke Tidsbanken?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00