Stempleskriptet i Tidsbanken styrer hvilke steg eller begreper de ansatte må ta stilling til ved innstemplig, utstempling, eller ved bytting av arbeidstype. Stempleskriptet stilles inn i ansattgruppene.


Hvis man gjør feil i Stempleskriptet (ugyldig kombinasjon/linjer uten valg, med mer) så vil man kunne ødelegge for stempling - det vil da ikke være mulig å stemple før feilen er rettet! Etter endring av stempleskriptet anbefales det å teste at man får ønsket resultat straks endringene er gjort.

Oppsett av stempleskript


Stempleskriptet settes opp pr. ansattgruppe. Du må derfor inn på en gitt ansattgruppe for å gjøre endringer.
 

 


Når man kommer inn i ansattegruppen må man velge fanen Stempling, og deretter klikke på  Rediger Stempleskript.
 

 

Når du redigerer stempleskriptet, kan du opprette nye handlinger for hver hendelse i stemplingsprosessen.

Øverst i menyen velger du hvilke hendelse du vil legge til et valg for.

Hvis du f.eks. ønsker å legge til et valg ved utstempling, klikker du først på "ut" og velger så "ny".


I dette eksempelet ønsker jeg å legge til at de ansatte må velge avdeling når de stempler inn.

 

1. Øverst, velger jeg at jeg vil jobbe med "inn" delen av stemplingen.
2. Videre velger jeg "avdeling" under begrep.
3. Jeg ønsker at primærvalget skal hentes fra vaktlisten. 
De ansatte vil da få opp den avdelingen definert i vaktlisten som sitt førstevalg.
Det er også mulig å velge at førstevalget på avdeling skal hentes fra ansattkortet til den ansatte.

Merk at alternativet "filter på ikke avsluttet" kun gjelder for stempling opp mot prosjekt, prosjektlinjer og aktiviteter.

4. Til slutt velger jeg hvordan de forskjellige valgene skal presenteres for den ansatte. 
Dette kan være en nedtrekksmeny, eller forskjellige knapper.
Sistnevnte er ofte nyttig på en stempleskjerm, og i situasjoner der det ikke er så mange valgbare alternativer.

Ulike begrep man må ta stilling til blir forklart i tabellen under: 

Begrep

Arbeidstype
Ansatt definerer typen arbeid vedkommende arbeider på
Hovedavdeling
Ansatt velger hovedavdelingene vedkommende skal føre timer mot
Avdeling
Ansatt velger avdelingen timene skal føres mot
Prosjekt
Ansatt må velge prosjekt / ordre
Prosjektlinje
Ansatt må velge prosjektlinje / delordre
Aktivitet
Ansatt må velge aktivitet
Element 1

Element 2

Notat
Ansatt kan skrive ett notat til stemplingen sin

Rekkefølgen valgene settes opp i blir lik rekkefølgen den ansatte må følge ved stempling.

 

Du definerer selv hvorfra Tidsbanken skal hente for eksempel avdeling eller prosjekt. 

Hent Fra
Vakt (bemanningsplan)
For eksempel avdeling kan hentes fra bemanningsplanen
Cookie
Avdelingen hentes fra cookie/informasjonskapsel på maskinen
Ansatt (kun gyldig for avd / pro)
Avdeling eller prosjekt hentes fra ansattkortet

 

Meny

Std. nedtrekk
Vanlig nedtrekksmeny slik man ofte møter på internett
Knapper
Knapper som er mulig å trykke på (egner seg godt for touch skjermer)
TBAC nedtrekk
Tekstfelt som vises forslag etterhvert som man skriver
Tekstfelt
Vanlig tekstfelt

 

Et større eksempel

Ole arbeider i en bedrift som skal begynne å stemple på arbeidstype, prosjekt og aktivitet. Ole bytter mellom ulike prosjekter flere ganger hver dag. Det er viktig for bedriften å se hvilken avdeling de ansatte arbeider på til enhver tid. Administrator går da til Oles ansattgruppe, og finner frem til oppsett av stemplescript. Her velger administrator å hente frem fire linjer ("begreper") med valg til stempling som Ole skal knytte timene sine opp mot.

Administrator velger å hake av for "Prosjekt" under "filter på begrep". Dette gjør slik at det bare er mulig å velge aktiviteter som ligger under det allerede valgte prosjektet, samt at avdelingen hentes fra det valgte prosjektet. Da bedriften har mange prosjekter (over 20-flere hundre), velger administrator å benytte en søkbar nedtrekksmeny på prosjektvalg. denne heter TBAC Nedtrekk. Da det bare er få aktiviteter under hvert prosjekt, og få avdelinger, velges knapper som stemplingsmeny her.


 

 

 

 

Ole bytter mellom ulike prosjekter gjennom dagen. Derfor settes oppsettet likt opp under "Bytt til" som under "Inn". For at Ole skal kunne lage et notat etter å ha arbeidet på et prosjekt, settes det tilsvarende inn en linje med "Notat" både for "Bytt fra" og "Ut".

 

 

 

Tilbake til oppsettveiviseren!

 


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00