Rapporten ser kun på samlet arbeidstid, deres spesifikke overtidsregler som er definert i Tidsbanken har ingen betydning i denne rapporten. Tallene og advarslene som presenteres er basert på arbeidsmiljølovens kapittel 10, som omhandler Arbeidstid.


Overtidsanalyse i TidsbankenDu finner Overtidsanalysen i rapportoversikten. Grunnlag

Dato: Rapporten tar utgangspunkt i en fra dato og viser data fra og med den gitte datoen.

Timer: Alle timer på lønnsarter som står uten kryss for "utelat fra overtidsgrunnlag" vil regne som arbeidstimer i denne rapporten. Det betyr at alle lønnsarter for tillegg, sykepenger og andre uproduktive lønnsarter bør markeres for å utelates fra overtidsgrunnlag:


 

Rapporten

Du kan velge hvilken avdeling du ønsker å kjøre overtidsrapport for. Det er ikke mulig å velge alle avdelinger/hele bedriften i samme rapport. 


Kolonnene Mandag - Søndag oppsumerer hver dag i den valgte uken, her vil det kunne vises to ulike advarsler hvis man overstiger 9 timer (oransje)  eller  13 timer (rød).

Kolonnen  7 dager viser totalt antall arbeidstimer for den valgte uken, det vil også vises hvor mange dager som overstiger 9 timer.

Kolonnen 8 uker viser gjennomsnitt arbeidstid siste 8 uker.

De resterende kolonnene viser advarsler om man overstiger disse kravene i loven:


Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?
Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:

10 timer i løpet av 7 dager.

25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.

200 timer i løpet av 52 uker.

Overtidsarbeid etter avtale med tillitsvalgte
I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid. Det kan avtales overtid på inntil:

15 timer i løpet av 7 dager.

40 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.

300 timer i løpet av 52 uker.
Har du ikke Tidsbanken?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00