Rapporten ser kun på samlet arbeidstid, deres spesifikke overtidsregler som er definert i Tidsbanken har ingen betydning i denne rapporten. Tallene og advarslene som presenteres er basert på arbeidsmiljølovens kapittel 10, som omhandler Arbeidstid.


Overtidsanalyse i Tidsbanken


Du finner overtidsanalysen i rapportoversikten. 


I rapporten velger du hvilken uke du ønsker som utgangspunkt, og deretter om du vil se en spesifikk avdeling eller alle.


Hva betyr de ulike varslene?


Samlet arbeidstid pr. dag viser sum timer per dag. Her vil det kunne komme 3 ulike varsler, lyseblå ved over 9 timer, gul ved arbeidstid over 13 timer og rød ved over 16 timer.

Samlet arbeidstid viser totalt antall arbeidstimer for valgt uke, og gjennomsnittsberegning for siste 8 uker. Her er det og 3 varsler, lyseblå ved over 40 timer, gul ved over 48 timer og rød ved over 50 timer.


De resterende kolonnene viser sum timer overtid basert på 9 timer per dag og 40 timer per uke. Det vil vises advarsler om den ansatte overstiger disse kravene i loven:


Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?
Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:

10 timer i løpet av 7 dager.

25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.

200 timer i løpet av 52 uker.

Overstiger ansatt disse vil Tidsbanken vise gult varsel på den ansatte.


Overtidsarbeid etter avtale med tillitsvalgte
I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid. Det kan avtales overtid på inntil:

20 timer i løpet av 7 dager.

50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.

300 timer i løpet av 52 uker.

Overstiger ansatt disse vil Tidsbanken vise rødt varsel.


Hvilken timer er med i grunnlaget?

Dato: Rapporten tar utgangspunkt i valgt uke, og ser så lang tilbake som 52 uker. 

Merk at arbeidsmiljøloven ikke åpner opp for rullerende 52 ukersperiode, denne må være definert.

Timer: Alle timer på lønnsarter for normaltid, plusstid og overtid som står uten kryss for "utelat fra overtidsgrunnlag" vil regne som arbeidstimer i denne rapporten. Det betyr at alle lønnsarter for sykepenger og andre uproduktive lønnsarter bør markeres for å utelates fra overtidsgrunnlag:


I kolonnene under Overtid kan du klikke for å se arbeidstimer i perioden og hvor mye overtid det er basert på 9 timer per dag og 40 timer per uke:


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00