Som standard er avdelingsstrukturen i Tidsbanken flat, det betyr at alle avdelinger befinner seg på samme nivå og er "ved siden av hverandre". Ofte er det likevel behov for å opprette et hierarki i avdelingsstrukturen for å dekke organisasjonens behov, Årsakene kan være mange og eksempler på behov kan være at det i samme Tidsbanken system er flere hovedlokasjoner og at hver av disse har tilhørende avdelinger. For eksempel kan det være at man har tre ulike lokasjoner og at hver av disse alle har en egen administrasjon, et eget kunde mottak og et eget lager - da ønsker man gjerne å opprette et hierarki slik at alle de tre ulike lokasjonene har et sett med egne avdelinger.    Det første du må gjøre for å "bygge" et hierarki er å markere en eller flere avdelinger som hovedavdeling - først når en avdeling er markert som hovedavdeling vil det være mulig å knytte underavdelinger til denne. 

Marker avdeling som hovedavdeling

Naviger deg inn i avdelingskartoteket til den valgte avdelingen du ønsker at skal være en hovedavdeling.  

  1. Åpne den avdelingen du ønsker å ha som hovedavdeling fra avdelingslisten
  2. Kryss av i feltet Er hovedavdeling
  3. Trykk Lagre i bunn
  4. Last siden på nytt ved å trykke F5 eller gå tilbake til avdelingslisten for så å velge den aktuelle avdelingen en gang til
  5. I feltet Hovedavdeling velger du den aktuelle avdelingene slik at avdelingen har seg selv som hovedavdeling
  6. Trykk Lagre i bunn

Avdelingen er nå satt opp som hovedavdeling og er klar for å få underavdelinger knyttet til seg. Knytt underavdeling til en hovedavdeling

Forskjellen på en "vanlig" avdeling og en underavdeling er i utgangspunktet kun at en underavdeling er knytte mot en hovedavdeling. Hvis du ikke allerede har opprettet avdelingen du ønsker å ha som underavdeling så må denne opprettes, veiledning på hvordan du oppretter ny avdeling finnes her.

Best praksis rundt nummerering av underavdelinger er å nummererer dem med hovedavdelingens nummer etterfulgt av underavdelingens nummer, skilt med bindestrek, for eksempel 1-1 og 1-2. 

  1. Åpne den avdelingen du ønsker å ha som underavdeling fra avdelingslisten
  2. I feltet Hovedavdeling velger du den avdelingen du ønsker at skal være hovedavdelingen for denne avdelingen
  3. Trykk Lagre i bunn

Avdelingen er nå satt opp som underavdeling av den valgte Hovedavdelingen

 

I avdelingslisten vil du se at hovedavdelinger er markert med gul bakgrunnsfarge og både hoved- og underavdelinger har referanse til den avdelingen som er satt som hovedavdeling.  

Påse at hovedavdelingen har seg selv som hovedavdeling.


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00