Denne artikkelen er delt i 3 deler: Ansatte som permitteres 100%, ansatte som permitteres delvis og sykemeldte ansatte som permitteres.


Ansatte som permitteres 100%:
I Varslingsperioden stempler den ansatte timene sine som normalt, når permittering starter er det leder som skal registrere arbeidstiden for den ansatte. Dersom man permitterer noen ansatte kan man slik Corona-situasjonen er nå komme i en situasjon hvor resterende arbeidstakere blir sykemeldt eller satt i karantene/isolasjon, og man er ser seg nødt til å kalle tilbake ansatte man allerede har permittert. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker i alminnelighet være forpliktet til å møte på arbeidet igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det.  Beste praksis vil derfor være å ikke registrere for lange perioder om gangen, i tilfelle den ansatte kalles tilbake på arbeid. 


Registrere permittering for 1 ansatt:  

I timelisten til den ansatte som er permittert 100% kan du serie registrere planlagt tid med korrekt arbeidstype. 

1. Klikk på Pluss-tegnet den dagen serieregistreringen skal begynnevelg deretter Serieregistrering. 

2. Fyll ut boksene; velg til og med-dato for arbeidsgiverperioden, under arbeidstype velger du ”permittert arbeidsgiverperiode”, deretter Parameter - standard arbeidstid definert i ansattgruppene eller Vaktliste - planlagte vakter. 


3. Når du har registrert arbeidsgiverperioden med “permittering med lønn” kan du registrere neste periode av permitteringen med “permittering uten lønn” på samme måte, men ved å velge arbeidstype "permittering u/lønn". Registrere lik permittering for flere ansatte:  

Dersom du skal serieregistrere lik permittering for flere ansatte anbefaler vi å benytte serieregistrering via rutiner.

Du velger de ansatte du ønsker å registrere permittering for, og tar tilsvarende valg som med serieregistreringen i timelisten.  


1. Gå til Rutiner i sidemenyen og velg underkategorien RutinerVelg deretter Serieregistrering.

2. Velg de ansatte du skal registrere permittering på og ta stilling til hva du registrere tiden fra, dersom dere planlegger de ansatte anbefaler vi vaktliste. Klikk så på Neste.

Manuell - her setter du tidspunktene selv. Parameter - standard arbeidstid definert i ansattgruppene. Vaktliste - planlagte vakter. 


3. Sett inn perioden det skal registrers for, og velg arbeidstypen. Avslutt med å klikke Utfør.


4. Se over at registreringen har komt inn riktig i timelisten.

 Ansatte som delvis permitteres:  

Arbeidsgiver har styringsrett og avgjør om permisjon skal tas ut i hele dager eller deler av dager Ansatte kan permitteres i minimum 40% av sin stilling. Dersom en ansatt skal jobbe deler av dager, er beste praksis at den ansatte stempler sine timer som normalt. Når dagen er over, kan leder i timelisten fylle ut dagen for å registrere timene som mangler i forhold til planen. 

De to første dagene av permitteringen er Arbeidsgiverperioden og skal derfor registreres som «permittering med lønn»Dersom ansatte jobber gradert, er det de to første dagsverkene som er arbeidsgiverperioden, du må derfor holde øye med antall timer du registrerer med “Permittering med lønn”.  
Resten av permisjonen fyller du ut med «permittering uten lønn». Dette gjelder uavhengig av om man reduserer arbeidstiden per dag eller antall arbeidsdager i perioden. 
 


Registrere deler av dag med permittering: 

1. På den dagen der det skal fylles ut tid, klikker du på pluss-tegnet. Velg Fyll ut dagen.  I feltet for arbeidstype velger du «permittert i arbeidsgiverperioden» dersom det er innenfor arbeidsgiverperioden eller «permittert uten lønn» dersom det er etter arbeidsgiverperioden.  klikk deretter fyll ut. 


Registrere hel dag med permittering: 

Dersom den ansatte jobber færre dager grunnet permittering registrerer man dagene den ansatte jobber på vanlig måte, og de dagene den ansatte ikke er på jobb med arbeidstype for permittering. 

1.  På den dagen der det skal registreres tid, klikker du på pluss-tegnet. Velg enten Parameter - standard arbeidstid definert i ansattgruppene. Vaktliste - planlagte vakter


2. Når registreringen har kommet inn i timelisten til den ansatte bytter du til korrekt arbeidstype i nedtrekksmenyen. 
Pass på at den ansatte som er delvis permittert ikke registrerer for mye produktiv tid eller for mye med permittering. 

 Dersom en ansatt som er delvis permittert skal permitteres ytterligere, for eksempel gå fra 50% til 100% permittering, må du varsle på nytt.  


Sykemeldte som permitteres:  

Ansatte som er sykemeldt kan også permitteres. Dersom den ansatte har vært sykemeldt i kortere tid enn arbeidsgiverperioden for dekker du sykepenger frem til permitteringen trer i kraft, det vil si til og med varslingsperioden.  
Dagene til og med arbeidsgiverperioden registrerer du som «sykdom u/16dg m/lønn». Når permitteringen starter, overtar NAV ansvaret for å utbetale sykepenger, og du kan registrere resten av perioden med «Permittering uten lønn».  

Dersom den ansatte har vært sykemeldt lenger enn arbeidsgiverperioden når den permitteres fortsetter den ansatte å motta sykepenger fra NAV inntil friskmelding.  


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00