Søk om utvidet overtidsarbeid

Dersom arbeidstiden overstiger rammene for alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-4, er det overtidsarbeid. Koronautbruddet vil kunne medføre behov for ytterligere overtidsarbeid. Arbeidsgiver bør derfor vurdere om det er behov for å inngå avtaler med tillitsvalgte om å utvide overtidsrammene eller søke om dispensasjon til arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Du kan søke om utvidet overtidsarbeid her:  https://arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/gjennomsnittsberegning/soknad-om-utvidet-overtidsarbeid/

Om det er behov for andre overtidsbestemmelser er det viktig at dere får oppdatert disse reglene i Tidsbanken snarest slik at automatiseringen skjer fortløpende og man unngår krøll ved neste lønnsutbetaling.

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved behov for ekstraordinært arbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (3) åpner opp for at arbeidsgiver kan beslutte å fravike arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, herunder ovennevnte rammer for bruk av overtid, dersom det er arbeid som på grunn av blant annet uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Arbeidstilsynet skriver om dette på sine sider og forteller at ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10.  

Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Ekstraordinært arbeid som blir nødvendig som følge av et utbrudd av koronavirus, kan kvalifisere til bruk av bestemmelsen. Trolig må det samme gjelde eventuelt ekstraordinært arbeid for å få på plass nødvendig beredskap i ukene fremover. Bestemmelsen vil derfor kunne få anvendelse både ovenfor helsepersonell og andre arbeidstakere, når det ekstraordinære arbeidet nødvendiggjør fravik fra arbeidstidsbestemmelsene.

Andre arbeidsoppgaver

Arbeidsgivers styringsrett kan utvides i ekstraordinære situasjoner som for eksempel alvorlig sykdom og epidemier. Dette gjelder selv om det ikke er fattet statlig beslutning i samsvar med helseberedskapsloven.

Utvidet arbeidsplikt vil gjelde selv om det ikke er konkret hjemlet i arbeidsavtale eller tariffavtale eller lov. Det følger implisitt av arbeidsforholdet en plikt til å slutte lojalt opp om arbeidsgivers interesser og behov, og å etterkomme arbeidsgivers ordre. I ekstraordinære situasjoner utvides denne lydighetsplikten og arbeidsplikten. Konkret hvor langt plikten går, vil selvsagt avhenge av hvor ekstraordinær og akutt situasjonen er, samt hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker har eller blir satt til å utføre.


Referanser:
Nav.no
Arbeidstilsyet.no
Arbeidsmiljøloven

Få jobben gjort

Våre konsulenter er tilgjengelig for å hjelpe deres bedrift med oppsett av automatisk beregning av Overtid. Kontakt oss for en effektiv kartlegging og løsning på deres behov.

Kontakt våre konsulenter enten via chat (nede i høyre hjørnet) eller ved å sende en e-post til support@tidsbanken.no så får du jobben gjort kjapt og enkelt.  


Pålagt overtid

Ekstraordinært fravær

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00