Har dine ansatte vært syke i ferien?

Her er noen punkt for å avklare om ansatt har rett på ny ferie og sykepenger etter å ha vært syk i ferien.Krav etter å ha vært syk 1 dag

1.juli 2014 ble ferieloven endret. Siden da har det vært nok at arbeidstaker er syk 1 dag i ferien for å kunne kreve ferien utsatt etter sykdom

Disse vilkårene må plass

Det er noen vilkår som må på plass for å kunne kreve ferien utsatt.

Man må være 100 prosent arbeidsufør.

Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.

Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt 2.uker) etter at arbeidet gjenopptas.

Kan ikke kreve ny sommerferie

Arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeidere i den gjenstående delen av ferieåret, når vedkommende har krav på ny ferie etter sykdom.

Selv om arbeidstakeren har vært syk i hovedperioden mellom 1.juni og 30.september, har ikke den ansatte krav på å ta ut den utsatte ferien innenfor samme hovedferieperiode. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Gjelder ikke ved syke barn 

Det er kun egen sykdom som gir rett til utsatt ferie. Du kan ikke kreve ny ferie dersom ferien ble brukt til å pleie syke barn eller syk ektefelle.

Gjelder ikke avspaseringsdag

Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt, dersom disse spoleres av sykdom. Avspaseringen er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge avtalen.

Ikke nødvendigvis penger

At en arbeidstaker har krav på ny ferie senere, betyr ikke nødvendigvis at han eller hun har rett til sykepenger for disse sykedagene.


Her er de fem spørsmålene du må igjennom for å avklare om arbeidstaker har rett til ny ferie, og eventuelt sykepenger.

 

Har arbeidstaker 100% sykemelding/legeerklæring for sykdom i ferien?

Hvis nei, arbeidstaker har ikke rett til sykepenger eller ny ferie senere uten å levere 100% sykemelding.

Gjelder det arbeidstakerens egen sykdom? (ikke barn)

Hvis nei, arbeidstaker har ikke rett på ferie eller ny ferie senere, dersom det ikke gjelder egen sykdom.

Har arbeidstakeren blitt syk på ferie i Norge eller et land innenfor EU/EØS området?

Hvis nei, arbeidstaker har ikke rett på sykepenger for sykdom i ferien dersom vedkommende har blitt syk på ferie utenfor EU/EØS-området. Arbeidstaker kan likevel kreve nye feriedager senere.

Er arbeidstaker statsborger i et EU/EØS-land?

Hvis nei, arbeidstaker har ikke rett på sykepenger for sykdom i ferien dersom vedkommende ikke er statsborger i et EU/EØS-land. Arbeidstaker kan likevel kreve nye feriedager senere.

Tok arbeidstakeren kontakt med arbeidsgiver og ga beskjed om sykdommen første sykedag i ferien?

Hvis nei, arbeidstakeren har bare rett på sykepenger for sykdom i ferien fra dagen vedkommende varslet arbeidsgiver. Arbeidstakeren kan likevel kreve nye feriedager senere.


Hvis svaret er ja på alle disse spørsmålene har arbeidstaker rett til sykepenger for sykedagene i ferien, og kan også kreve nye feriedager senere.

Kilde: https://www.infotjenester.no/artikler/sjekkliste-for-sykdom-i-ferien/

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00