Et arbeidstidsparameter er en samling av regler som knyttes mot en arbeidstype. Dette forteller når vakter skal begynne og slutte, hvordan overtiden skal beregnes og om vakten skal inneholde en pause. Oversikt over arbeidstidsparametere

Oversikt over de forskjellige arbeidstidsparametrene dere har i databasen finner du i kartotekmenyen. 

Hvilken parameter de ulike ansattgruppene benytter kan du finne i arbeidstypetildelingene.


Inne i oversikten kan du klikke deg inn et eksisterende parameter eller opprettet et nytt. For å opprette nytt kan du klikke på Nytt arbeidstidsparameter.


Arbeidstidsparameter

Her kan du legge inn ønsket navn og nummer, samt kopiere innstillingene i parameteret til et nytt. 


Tidspunkter

Her legges inn tidspunktene for arbeidsdagens start og slutt de ulike dagene. Antall timer vil bli beregnet automatisk ut i fra klokkeslett og eventuelle pausetrekk. 

For å videreføre innstillinger lagt inn på mandag til resten av dagene kan menyen nede til høyre benyttes:

Ekstra innstillinger:
Klipp tid benyttes for å fjerne tid stemplet før og etter satt klokkeslett.
Tid mellom stemplingsgrupper benyttes for å skille stemplinger på ulike parameter innenfor samme dag.
Datoskille/døgnskille benyttes for å endre døgnskillet.Overtid

Haken øverst på siden definerer om det skal beregnes dagbasert overtid ifølge arbeidstidsparameter på arbeidstyper koblet mot parameteret. Denne påvirker kun første linjen på siden, linje 2 til 4 vil alltid være gjeldende på bakgrunn av andre dagbaserte overtidsregler satt i ansattgruppene. Les mer om overtid i arbeidstidsparameter her.


 

Pauser

Her aktiveres og defineres trekk av pauser. Første haken definerer om det skal trekkes pause i parameteret. Videre kan du legge inn tidspunkt for en eller to pauser.

Pausene må være innenfor planlagt tidspunkt som er satt opp i vaktlisten/turnus! 


Det kan og aktiveres pause midt i vakt. Her må da legges inn minimum antall timer før pause trekkes og varigheten av pausen.

0,5 timer = 30 minutter, les mer om Tidsbanken minutter her!

Når du har opprettet et nytt parameter må du inn i Arbeidstypetildelingen til ansattgruppen det skal gjelde for og koble det mot ønsket arbeidstype. 

 

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00