For å regne ut tidskonto-saldo regner Tidsbanken alltid timene tilbake fra startdato for tidskonto i systemet. Denne datoen kan være mange år tilbake i tid. Derfor er det lurt fra tid til annen å mellomlagre saldoen i Tidsbanken slik at det ikke er nødvendig å regne så langt tilbake for å finne ut av hva saldoen er. Dette kan gjøre utregningen kjappere og systemet generelt sett smidigere.


Hvordan mellomlagre tidskonto-saldo


Du finner denne funksjonen under Avanserte tidskonto-innstillinger i systeminnstillinger: - Sett en mellomlagrings-dato. Det bør settes en dato hvor timelistene er ferdig attestert og kontrollert. Endringer før en mellomlagret saldo vil ikke ha noe innvirkning på tidskontoen. 01.01 i inneværende år kan være aktuell løsning.

- Trykk Sett

- Informasjon om den lagrede saldoen og dato m.m. vil vises nedenfor.

 

Dette holder vanligvis dersom hensikten med mellomlagringen er å minske datamengden som beregnes ved inn- og utstempling.

 

Endringer i timeliste før mellomlagring


Dersom du har mellomlagret saldo og det blir gjort endringer i timelisten før "mellomlagringsdato" så vil denne rapporten også sjekke dette. 

- Sjekk-kolonnen vil generere en advarsel dersom det er gjort endringer i timelisten som er utført før "fryste" saldoen. Videre lar rapporten deg legge inn en korrigering. Meningen med denne korrigeringen er at hvis du skal mellomlagre saldoen på nytt ved en senere anledning så skal ikke endringene som ble gjort i timelisten påvirke den nye mellomlagrede saldoen.

Trykk sett inn korrigering for å ta høyde for dette slik at du trygt kan mellomlagre saldo på nyttNår dette er gjort vil du kunne se og redigere korrigering. Vi anbefaler sterkt å redigere posten når det gjelder arbeidstype ettersom denne bruker arbeidstype "ordinær" og vil slå ut på dagsverk/fraværs-rapporter. Se eksempler under på anbefalt praksis

Anbefalt registrering dersom korringsposten er positiv:
Anbefalt praksis dersom korrigeringsposten er negativ


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00