Gradert sykemelding - dag for dag


I timelisten kan man etter hvert som den ansatte stemple, fylle ut dagen med sykemelding. Dette gjøres ved å benytte Fyll ut dag -funksjonen i timelisten. Ved å gjøre dette kan du enkelt fylle ut det timeantallet som mangler en gitt dag med sykefravær. Da slipper du selv å regne ut timeantallet eller klokkeslettet. Timelisten fyller automatisk ut det timeantallet som trengs for å dekke arbeidsdagen fullstendig. 

Selve rutinen utføres altså etterskuddvis av stemplingen til den ansatte. Det kan foreksempel utføres etter hver dag - eller på slutten av uken, for alle dagene som har vært.

 

For å gjøre dette går du inn i timelisten, velg så den gitte ansatte og den uken/dagen du ønsker å fylle ut. I dette tilfellet er det en ansatt som er 50% sykemeldt og skal opprinnelig jobbe 07-15. Før denne rutinen hadde opprinnelig den ansatte få et minus på tidskontoen som samtidig vil ordne opp i.

I markeringen på bildet under vil du se på timelinjen at den ansatte har jobbet mindre enn forventet.


1. Klikk på pluss-tegnet på timelinjen (dato) som skal fylles ut.

2. Velg "fyll ut dagen".

3. Velg arbeidstype som skal registreres på timelinjen.

4. Klikk fyll ut.


Det resulterer i at den fyller ut den gitte dagen med fraværsvarianten du har valgt. Nå er saldo for tidskonto i 0, som vil si at den ansatte ikke lenger får minus på tidskonto.

 


Husk på at sykepengenes størrelse skal beregnes kun på grunnlag av reduksjon i arbeidstiden og/eller inntektstap. Det vil si at dersom den ansatte enkelte dager jobber mer enn det han/hun skal, så skal sykefraværet reduseres med det overskytende.


Den ansatte kan ikke bruke egenmelding under gradert sykmelding.

Ferie og gradert sykmelding kan ikke kombineres.

 

 

Se her for alternativ fremgangsmåte:


Serieregistrere gradert sykemelding

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00