Slik navigerer man seg inn i kartotekmeny

Hva er et tillegg?

Slik oppretter man et automatisk tillegg

Slik oppretter man et spesialtillegg på gitte datoer

12 timers regel på tillegg

Knytt tillegget sammen med riktig arbeidstype

Oversikt over oppsett av Tidsbanken

 

 

For å navigere seg frem her, må man helt ned til høyre hjørne og klikke på den lille pilen. Klikk så på kartoteker.
Da får man opp alle kartotekene som inneholder innstillinger på forskjellige områder i Tidsbanken

Info  Denne snarveien skal være stort sett tilgjengelig i alle skjemaer/sider i Tidsbanken. Så det spiller ingen rolle hvilken side man prøver å gjøre dette fra.

Merk  Hvis man er usikker på hvordan innstillinger og parametre i karotekmenyen styres, bør man aller helst rådføre seg med Tidsbanken Support først.

 

 

Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen på gitte dager/klokkeslett og/eller arbeidstyper. Et tillegg vil ikke erstatte en timelinje i Tidsbanken, men kan bli gitt i tillegg til en timelinje.

Eksempler på tillegg kan være: UB-tillegg (ubekvem arbeidstid), smusstillegg, nattillegg osv.

 • Handelsbransjen opererer ofte med UB-tillegg.
 • Produksjonsbedrifter opererer ofte med for eksempel smusstillegg, verktøytillegg, med flere.
 • Andre eksempeler på tillegg er; Nattillegg, Helgetillegg, Ledertillegg, Offshoretillegg, med flere.

NB: For handelsbransjen godkjennes ikke tillegg når man godkjenner en timelinje i timelisten. Les mer om dette her

 

Tidsbanken kan gi faste tillegg på gitte dager mellom gitte klokkeslett, dette må settes opp som en tilleggsgruppe som senere kobles mot en eller flere arbeidstyper arbeidstypetildelingen

Slik lager du et automatisk tillegg 

 1. Først må du påse at de lønnsartene du ønsker at skal gis som tillegg allerede finnes i Tidsbanken. Hvis disse ikke allerede er opprettet må dette gjøres i lønnsartkartoteket
 2. Naviger deg så til kartotekmenyen og velg Tilleggsgrupper. 
 3. Klikk på knappen Ny tilleggsgruppe 
 4. Gi den nye tilleggsgruppen et dekkende navn, for eksempel UB-tillegg, kveldstillegg, eller noe annet som du føler er dekkende.
 5. For å definere hvilke tillegg som skal gis til hvilke tidspunk, går du over til fanen som heter Tillegg.
 6. Her kan du enten kopiere tillegg fra en allerede eksisterende tilleggsgruppe eller legge til et eller flere tillegg ved å klkke på knappen nytt tillegg
 7. I eksempelet under er det satt opp at kveldstillegg (lønnsart 822) skal gis mellom klokken 21:00-23:00 mandag til fredag, ogmellom 08:00-23:00 på lørdager. Videre er det definert at disse tilleggene kun skal gis på Normaltid (N), samt at det skal trekkespause fra dem hvis pausen havner eller stemples i tidsrommet hvor tillegget gis. Avrund som også er krysset av her betyr at hvis stemplingen tillegget gis i tillegg til (for eksempel Timelønn) blir avrundet basert på en avrundingsregel, så skal tillegg avrundes tilsvarende.
 8. Når du har satt opp det eller de tilleggene du ønsker så avsluter du med lagre. 
 9. Tilleggsgruppen må nå som nevnt kobles mot en eller flere arbeidstyper i arbeidstypetildelingen til en eller flere ansattegrupper. 

Info Det anbefales å teste tillegget manuelt i Timelisten etter at det er koblet, slik at man ser at resultatet blir som ønsket. Enkleste måte å gjøre dette på er ved å stemple inn en timelinje på en ansatt for å se at tillegget kommer på rett arbeidstype til rette tidspunkt. 

Forklaring av felter

TypeHer velges tillegg
DagHvilke dag skal tillegg gjelde for
Fra kl.Når skal tillegget gjelde fra
Til kl.Når skal tillegget gjelde til
+dAntall midnetter mellom fra klokken og til klokken (For eksmpel hvis man velger Lørdag fra klokken 14:00 til klokken 21:00 og skriver 1 i +d, så gjelder tillegget til klokken 21:00 søndag.
LønnsartHvilke lønnsart skal benyttes
NTillegget skal gis på normaltid
OT1Tillegget skal gis på Overtid 1
OT2Tillegget skal gis på Overtid 2
K1Tillegget skal gis på Konvertert overtid 1
K2Tillegget skal gis på Konvertert overtid 2
AvrundAvrund tillegget i henhold til avrundingsregler fra ansattegruppen
PauseTrekk pause fra tillegget hvis pause faller innefor tidspunktet tilelgget gis.

 

 

Vanlige tillegg legger man gjerne opp til å skal gis på for eksmepel alle mandager mellom to klokkeslett, eller for eksempel alle ukens dager mellom to klokkeslett. I enkelte tilfeller er ikke dette dekkende nok, for man har kanskje noen tillegg som man kun ønsker at automatisk skal gis på gitte merkedatoer, som for eksempel 17. mai, 1-2. juledag, 1-2. påskedag, med flere. Dette er det funksjonalitet for i Tidsbanken.

Oppsett av spesialtillegg

Det første man må ta stilling til er hvilke spesielle datoer det skal gis ett eller flere spesialtillegg på. Dette gjøres via systemkalenderen. I systemkalenderen kan man merke enkeltdatoer som spesialdager 1-8 (dette betyr i praksis at man kan ha inntil 8 kombinasjoner av spesialdager og tilhørende tillegg).

I tilleggsgruppene hvor man som oftest sier at tillegg skal gis på gitte ukedager til gitte tidspunkt, kan man også definere at et eller flere tillegg kun skal gis på en eller flere spesialdager/datoer til gitte klokkeslett. Dette gjøres da ved å legge til et tillegg og velge S1-S8 under feltet Dag.

Praktisk eksempel

I praksis betyr dette at jeg for eksempel kan markere 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag som spesialdag 1. Videre kan jeg merke julaften som en spesialdag 2 og nyttårsaften som en spesialdag 3. I tilleggsgruppene kan jeg så legge inn at på spesialdag 1 skal det gis helligdagstillegg hele dagen, på spesialdag 2 skal det gis helligdagstillegg fra klokken 13, mens det på en spesialdag 3 skal gis helligdagstillegg fra klokken 16. Tilleggene vil da bli gitt på de gitte datoene til de gitte tidspunktene når ansatte stempler eller timer blir registrert manuelt.

Info  Spesialtillegg og "vanlige" tillegg kan fint kombineres og legges inn i samme tilleggsgruppe hvis dette er hensiktsmessig.

 

I Landsoverenskomsten for handel og kontor står det at tillegg for kvelds-, natt  og helgarbeid skal gis til ansatte som jobber mer enn 12 timer eller mer i snitt pr uke. I Tidsbanken vil tillegg gis fra første time, men det finnes funksjonalitet som kan fjerne tillegg for ansatte som jobber for få timer i snitt.

Denne funksjonaliteten aktiveres i ansattegruppene under fanen Generelt

Man kan aktivere at 12-timers reglen skal gjelde pr uke, snitt av 2 uker, snitt av 3 uker, osv.

Hva skjer i praksis?

Det som skjer i praksis er at tillegg ikke blir automatisk godkjent av Tidsbanken og dermed står som ikke godkjent når man skal avslutte uke i ukesluttkontrollen. Før man får lov å avslutte en uke får man beskjed om at man må telle tillegg. 

Tidsbanken vil da liste ut alle ansatte med tillegg. Hvis en ansatt har jobbet mindre enn 12 timer den gitte uken vil det være krysset av for at tilleggene skal slettes i feltet Slett tillegg. Ansatte som har jobbet 12 timer eller mer den gitte uken skal ha tilleggene sine, og det vil derfor ikke være kryss i feltet Slett tillegg.

Når man har kontrollert listen og sjekket at krysset Slett tillegg er satt der hvor det skal, trykker man Fullfør tilleggskontrollen. Tidsbanken vil da fjerne uberettiget  tillegg og godkjenne de tilleggene som er berettiget.

 

 

Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyperarbeidstidsparameteretilleggsgrupper og lønnsarter

Her skal vi se hvordan vi knytter rett lønnsart til en arbeidstype.

1. Klikk på ikonet helt nede til høyre på siden (til høyre for den grønne hjelp-knappen) Du får da opp en meny, og her velger du "Kartoteker":

2. Du får nå opp en ny meny, og her velger du "Ansattgrupper":

3. Du går inn i den aktuelle ansattgruppen ved å klikke på det blå ikonet med penn i:

4. Inne i ansattgruppen er det flere faner, og du velger fanen"Stempling":

5. Her velges "Arbeidstypetildeling":

6. I arbeidstypetildelingen får du opp en tabell der de ulike arbeidstypene knyttes sammen med enten arbeidstidsparameter, tillegg, Normaltid(lønnsart), overtidslønnsart og mertidslønnsarter, i ønsket kombinasjon.  

Merk Det er ikke alltid slik at alle kolonnene alltid er i bruk.

Her følger detaljert informasjon om hver kolonne, og oppgaver: 

StdBestemmer standard arbeidstype for arbeidsgruppen. Hver arbeidsgruppe kan kun ha en standard.
ArbeidstypeEn arbeidstype er den typen arbeid den ansatte utfører. Dette kan være ordinært arbeid, sykefravær, ferie, osv.
ParameterArbeidstidsparameteret som skal gjelde for arbeidstypen.
TilleggTilleggsgruppen som er tilknyttet egendefinerte regler for når tillegget skal gies.
NormaltidLønnsarten den ansatte skal ha på valgt arbeidstype ved normal arbeidstid.
OT1Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 1 (Eksempelvis 50%)
OT2Lønnsarten den ansatte skal ha ved overtid 2 (Eksempelvis 100%)
K1Lønnsarten OT1 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid.
K2Lønnsarten OT2 skal konverteres til dersom det er satt opp i regler for dette i fanen Mertid.
Fra-TilSettes opp dersom en ønsker at tidsbanken skal automatisk velge en gitt arbeidstype basert på klokkeslettet.
BBestemmer om arbeidstypen skal brukes ved ordinær stempling, dersom stemplescriptet tilsier at den ansatte skal velge arbeidstype.
MBestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell stempling, dersom dette er aktivert i stemplescriptet
ABestemmer om arbeidstypen skal brukes ved manuell registrering, dersom dette er aktivert i stemplescriptet
TypeDefinerer hvorvidt arbeidstypen skal bli benyttet til funksjonen "fyll-ut-dag" eller ikke.

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00