IP-restriksjon i Tidsbankens systeminnstillinger gir deg som administrator muligheten til å begrense hvilke tilgang til systemets funksjoner forskjellige brukere har basert på hvilke IP-adresse de kobler seg på fra.


IP-restriksjon i Tidsbanken

Den vanligste måten å bruke IP-restriksjon på, er å begrense hvor de ansatte har anledning til å stemple fra. 


Vi anbefaler å ikke benytte IP-restriksjon i de tilfeller der det ikke er nødvendig.
Gitt at de ansatte ikke har tilgang til firma-ID og passord, og ikke har rettigheter til å stemple via personlig lenke, vil ikke dette vanligvis være nødvendig å benytte.


Forutsetninger for å benytte IP-restriksjon

- For å unngå misforståelser og forvirring, bør brukerne av systemet være klar over dette på forhånd.

- Du må kjenne til IP-adressene til de lokasjonene du ønsker det skal være tillatt å stemple seg inn og ut fra.

- De lokasjonene som skal legges inn må ha faste IP-adresser.

En fast IP-adresse vil være den samme hver gang enheten kobles til Internett. Motsetningen, en dynamisk IP-adresse kan være ulik ved hver oppkobling. Sistnevnte vil ikke fungere sammen med en IP-restriksjon.
Sjekk med nettverkskyndig/IT-ansvarlig at lokasjonen som skal ha tilgang til stempling benytter fast IP-adresse og få notert ned denne adressen.


Slik finner du frem til IP-konfigurasjonen

1. Klikk på skiftenøkkelen nede i høyre hjørne

2. Velg innstillinger

3. Velg fanen IP-konfigurasjon

4. Klikk på tannhjulboksen for å konfigurereSlik setter du opp stempling fra gitte IP-adresser

Det første du må gjøre er å endre standardoppførselen for stempling.

I utgangspunktet har alle tilgang til å stemple fra alle IP-adresser.
Vi ønsker å snu på det slik at ingen har tilgang til å stemple, uansett IP-adresse.
Etterpå lager vi oss noen unntak hvor vi åpner opp for å stemple fra gitte IP-adresser.

I den øverste kolonnen - Standardoppførsel -> Stemple - Velger vi Nekt tilgang. Avslutt med å lagre.


Du har nå bestemt at alle som ikke tilhører et IP-område som vi senere skal definere, blir nektet tilgang til å stemple seg inn/ut.


Videre, må vi lage oss et IP-område. La oss si at vi har tre lokasjoner vi ønsker det tillates inn- og utstempling fra:
Butikk Bergen med IP-adresse: 60.55.200.123
Butikk Oslo med IP-adresse: 77.98.268.182
Lager Oslo med IP-adresse: 80.63.266.120 

Vi begynner med butikken i Bergen og legger IP-adressen inn i fra og til-feltene under IP-områder.
Vi passer på å legge inn en kommentar om hvilke lokasjon det skal gjelde for, hvor det er og hvem som la det inn.

Avslutt med Legg til.

Vi følger samme prosedyre for de andre områdene og får til slutt en liste over alle tre IP-områdene som er aktuelle.


Til slutt tester vi at alt har fungerer slik vi har tenkt under Test tilgang.

Siden vi ønsker at de ansatte skal kunne logge seg inn hjemmefra å sjekke vaktlistene sine (men ikke stemple), så tester vi først at handlingen Logg inn fungerer fra IP-adresser utenfor våre definerte IP-områder.


1. Velg en ansatt i listen

2. Skriv inn en hvilke som helst IP-adresse du ikke har i ditt IP-område. Du kan f.eks bruke denne: 90.90.200.100

3. La Handling stå på Logg inn

4. Klikk test


Siden denne IP-adressen er utenfor vårt område, så sjekker vi samtidig at det ikke er mulig å stemple:


Merk her at du også kan velge stemple inn/stemple ut.
Dette vil ikke være relevant i dette tilfellet da vi har fjernet hele stempleknappen til de som står utenfor områdene.
Det er derfor kommandoen Stemple du må teste her.


Vi tar også en stikkprøve på at det er tillatt å stemple innenfor et av våre IP-områder.

Hvis dette stemmer, er IP-filtreringen din klargjort.

Slik vil det se ut hvis en ansatt logger seg på fra en IP-adresse utenfor IP-områdene du har lagt inn:


Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00