Via prosjektlisten kan man også få frem en tilbudsoversikt hvis man velger tilbudsmodus. For å komme hit, navigerer man seg inn til prosjekter via toppmenyen Prosjekt  og velger undermenypunktet Prosjekter.

  1. Velg prosjektliste
  2. Sett hake i tilbudsmodus
  3. Trykk oppdater

Du vil da bli presentert med alle tilbudene dere har åpen nå

Se også:

Prosjektmodulen